Контрольна робота №3 "Електромагнітні коливання і хвилі"

Додано: 24 січня
Предмет: Фізика, 11 клас
20 запитань
Запитання 1

Коливання, які відбуваються під дією внутрішніх сил системи і виникають після того, як систему виведено з положення рівноваги - це ... коливання

варіанти відповідей

вимушені

автоколивання

вільні

незгасаючі

Запитання 2

 Коливальний контур — це

варіанти відповідей

Фізичний пристрій, який складається з послідовно з’єднаних котушки та резистора

Фізичний пристрій, який складається з послідовно з’єднаних конденсатора та резистора

Фізичний пристрій, який складається з послідовно з’єднаних котушки та конденсатора

Запитання 3

Процес поширення змінного електромагнітного поля в просторі з плином часу називають

варіанти відповідей

Резонансом

Гармонічним коливанням

Електромагнітною хвилею

Електромагнітним коливанням

Запитання 4

Джерелом електромагнітних хвиль є ….

варіанти відповідей

Відкритий коливальний контур 

Закритий коливальний контур

Заряджений конденсатор

Батарея акумуляторів

Запитання 5

Електромагнітна хвиля….

варіанти відповідей

Переносить речовину

Переносить енергію 

  Не переносить енергію  

Запитання 6

Фізична величина, яка залишається незмінною при поширенні електромагнітної хвилі у вакуумі

 

варіанти відповідей

Частота

Період

Швидкість

Довжина

Фаза

Амплітуда

Запитання 7

Яке явище лежить в основі роботи трансформатора?

варіанти відповідей

 Явище самоіндукції

Явище електромагнітної індукції

 Явище дифракції


Явище інтерференції

Явище електролізу

Запитання 8

 Чому для передачі електроенергії на великі відстані напругу значно підвищують?

варіанти відповідей

Щоб зменшити силу струму

Щоб зменшити втрати на нагрівання проводів ЛЕП

Щоб зменшити активний опір

Щоб подовжити термін дії дротів ЛЕП

  

Запитання 9

Трансформатор з К <1 називають….

варіанти відповідей

Збільшувані

Зменшувальні

Змінні

  Знижувальні

Підвищувальні

Запитання 10

Знайдіть коефіцієнт трансформації, якщо в первинній обмотці міститься 800 витків, у вторинній – 400. Який це трансформатор?

варіанти відповідей

k =0,2; підвищувальний

k =2; підвищувальний

k=0,2; знижувальний

k =2; знижувальний 

Запитання 11

 На яку довжину хвилі налаштований радіоприймач , якщо його коливальний контур має індуктивність 4мк Гн і ємність 4пФ?

варіанти відповідей

17,5 м

7,5 м

75 м

175 м

Запитання 12

Радіоприймач налаштований на довжину хвилі 1300 м. Визначте індуктивність котушки коливального контуру радіоприймача, якщо ємність конденсатора дорівнює 105 пФ. 

варіанти відповідей

67 Гн

4,5 Гн

18 Гн

4,5 мГн

Запитання 13

Фізична величина, що чисельно дорівнює кількості коливань, які відбуваються за одну секунду.

варіанти відповідей

Частота.

Амплітуда.

Запитання 14

Трансформатор підвищує напругу з 220 В до 660 В і містить у первинній обмотці 850 витків. Визначити число витків у вторинній обмотці.

варіанти відповідей

25500

255

2550

25

Запитання 15

Визначити частоту коливань тренувальної груші, якщо вона від удару боксера зробила 10 коливань за 5 с.

варіанти відповідей

2 Гц.

1 Гц

4 Гц

0,5 Гц

Запитання 16

Рибалка помітив, що за 10 с поплавок зробив на хвилях 20 коливань, а відстань між сусідніми гребенями 1,2 м. Яка швидкість поширення хвилі?

варіанти відповідей

2,4 м/с.

1 м/с

9,6 м/с

24 м/с

Запитання 17

Визначити частоту випромінювання хвилі, якщо сила струму у відкритому коливальному контурі змінюється за законом і = 0,5 sin 6⋅107πt.

варіанти відповідей

0,5 ⋅ 107 Гц.

3 ⋅ 107 Гц.

6 ⋅ 107 Гц.

107 Гц.

Запитання 18

Які з видів електромагнітних хвиль використовуються для мобільного зв'язку?

варіанти відповідей

інфрачервоні 

 ультрафіолетові

радіохвилі 

рентгенівські

Запитання 19

Хто в перше продемонстрував випромінювання і прийом електромагнітних хвиль?

варіанти відповідей

 Герц

  Максвелл

 Ампер

  Фарадей

Запитання 20

Оберіть складові трансформатора...

варіанти відповідей

ротор

обмотка ротора

конденсатор і котушка

колектор

первинна і вторинна обмотки

обмотка статора

спільне осердя

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест