Заломлення світла. Закони заломлення світла. Повне відбивання світла.

12 запитань
Запитання 1

Зміну напрямку поширення світла при проходженні його через межу поділу двох середовищ називають ...

варіанти відповідей

відбиванням світла.

поглинанням світла.

заломленням світла.

накладанням світла.

Запитання 2

Яке явище пояснюють повним відбиванням світла?

варіанти відповідей

сонячне затемнення

забарвлення крила метелика

утворення веселки

поширення світла у світловоді

Запитання 3

Граничний кут відбивання світла на межі двох середовищ визначається як ...

варіанти відповідей

відношення косинусів кута падіння та кута заломлення

відношення синусів кута падіння та кута заломлення

кут падіння дорівнює куту відбивання

арккосинус відношення показників заломлення

арксинус відношення показників заломлення

такого кута не існує

Запитання 4

Як записують ІІ закон заломлення світла?

варіанти відповідей

α = β

n = Sinα/Sinβ

n = Sinα/Sinγ

n = Sinφ/Sinβ

Запитання 5

Що є причиною утворення веселки?

варіанти відповідей

поглинання

заломлення

відбивання

випаровування

Запитання 6

Кут заломлення - це кут між ...

варіанти відповідей

заломленим променем та межею поділу середовищ

заломленим променем і перпендикуляром до межі поділу середовищ у точці падіння на неї світлового променя

заломленим променем і продовженням падаючого променя

заломленим променем і відбитим променем

Запитання 7

Промінь світла падає на межу поділу двох середовищ. Кут падіння 30°, кут між відбитим і заломленим променями - 130°. Знайти кут заломлення.

варіанти відповідей

30°

20°

50°

90°

120°

10°

Запитання 8

Внаслідок збільшення кута падіння світла кут заломлення ...

варіанти відповідей

зменшується

збільшується

не змінюється

Запитання 9

При переході в оптично менш густе середовище заломлений промінь ...

варіанти відповідей

наближається до межі поділу середовищ.

наближається до перпендикуляра, проведеного до межі поділу в точку падіння променя.

ковзає вдовж межі поділу середовищ.

ковзає вдовж перпендикуляра до межі поділу.

Запитання 10

Визначте кут відбивання, якщо кут між падаючим та відбитим променями 90°. 

варіанти відповідей

30°

60°

 

90°              

45°

Запитання 11

На яких рисунках зображено промінь світла, що переходить із середовища

з більшою оптичною густиною в середовище з меншою оптичною густиною? 

варіанти відповідей

1 і 4


2 і 4          

1 і 3 

2 і 3     

Запитання 12

Промінь світла падає під кутом 30° до межі поділу двох прозорих середовищ, кут заломлення становить 40°. Визначте кут між відбитим і заломленим променями.

варіанти відповідей

30°

40°

50°

60°

110°

120°

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест