Контрольна робота №3 з теми " Механіка. Частина 3. Механічні коливання і хвилі".

7 запитань
Запитання 1

Явище накладання хвиль, унаслідок якого в певних точках простору спостерігається стійке в часі посилення або послаблення результуючих коливань.

варіанти відповідей

Механічні коливання

Резонанс

Інтерференція

Дифракція

Запитання 2

За якою з наведених формул можна розрахувати частоту малих коливань математичного маятника?

варіанти відповідей

x=Acos(ωt+φ0)

λ=υT

T=2π√(m/k)

ν=1/(2π)√(g/l)

Запитання 3

Яка одиниця вимірювання періоду коливань?

варіанти відповідей

c

Гц

рад/с

м

Запитання 4

На рисунку зображено залежність амплітуди вимушених коливань маятника від частоти зовнішньої сили (резонансна крива). Визначте резонансну частоту.

варіанти відповідей

0 Гц

20 Гц

10 Гц

30 Гц

Запитання 5

Поверхнею води в озері хвиля поширюється зі швидкістю 6 м/с. Який період коливань бакена, якщо довжина хвилі 3 м?

варіанти відповідей

1 с

0,5 с

2 с

9 с

Запитання 6

Тіло масою 100 г здійснює коливання на пружині з амплітудою 5 см. Максимальне значення модуля швидкості цього тіла дорівнює 5 м/с. Визначте коефіцієнт жорсткості пружини.

варіанти відповідей

0,1 Н/м

10 Н/м

100 Н/м

1000 Н/м

Запитання 7

Установіть відповідність між видом коливань і тілом, яке здійснює такі коливання.

1. Вільні коливання

2. Вимушені коливання

3. Автоколивання

а) биття серця

б) коливання поплавця на поверхні води

в) періодична зміна дня і ночі

г) коливання струни гітари

варіанти відповідей

1-в, 2-г, 3-а

1-б, 2-а, 3-г

1-г, 2-а, 3-в

1-г, 2-б, 3-а

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест