Контрольна робота №3 з теми: «Рівномірний рух по колу. Коливальний рух».

4 запитання
Запитання 1

Обертова частота- це

варіанти відповідей

фізична величина, яка дорівнює кількості коливань за одиницю часу

фізична величина, яка дорівнює кількості обертів за одиницю часу

фізична величина, що дорівнює часу, за який відбувається одне коливання.

фізична величина, яка дорівнює часу, за який матеріальна точка, що рівномірно рухається по колу, здійснює один оберт

Запитання 2

Період коливань позначається

варіанти відповідей

F

A

n

Т

Запитання 3

Одиниця обертової частоти в СІ —

варіанти відповідей

об/с

1/с

Гц

Н

Запитання 4

Коливання, амплітуда яких із часом зменшується, називають

варіанти відповідей

вільними коливаннями

незатухаючими коливаннями

затухаючими коливаннями

вимушеними коливаннями

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест