Інерція. Маса. Густина.

Додано: 23 січня
Предмет: Фізика, 7 клас
Копія з тесту: Інерція. Маса. Густина.
15 запитань
Запитання 1

Інерція - це явище

варіанти відповідей

збереження руху тіла

 збереження маси тіла

всі варіанти правильні

всі варіанти неправильні

 збереження швидкості руху тіла

Запитання 2

Чому кулька продовжує рух після того як візок зупинився?

варіанти відповідей

 Тому, що візок різко зупинився

Тому, що на шляху у возика виникла перешкода

Тому, що візок намагається зберегти свою швидкість

Тому що, кулька намагається зберегти свою швидкість

Всі відповіді неправильні

Всі відповіді правильні

Запитання 3

У якому випадку пасажири в автобусі нахиляються назад?


варіанти відповідей

При гальмуванні

При об'їзді перешкоди

 При зрушенні з місця

при наїзді на нерівність дороги

немає правильної відповіді

Запитання 4

У якому випадку пасажири автобуса нахиляються вліво?

варіанти відповідей

При повороті автобуса вліво

При повороті автобуса вправо

При зупинці автобуса

По бажанню пасажирів

Запитання 5

Інертні властивості тіла виявляються при намаганні змінити :

варіанти відповідей

розміри тіла

форму тіла

температуру тіла

швидкість тіла

Запитання 6

Мірою інертності є

варіанти відповідей

розміри тіла

сила

маса тіла

густина тіла

 інерція

Запитання 7

Яка маса записана в одиницях СІ

варіанти відповідей

13,5т

13,5ц

13,5 кг

13,5 г

Запитання 8

Маса, якого тіла менша?

варіанти відповідей

Лівого , бо він набув більшої швидкості

маси однакові

правого, бо він набув меншої швидкості

не можна зробити правильний висновок

Запитання 9

600 г у кг дорівнює

варіанти відповідей

0,006 кг

0,06 кг

0,6 кг

6 кг

Запитання 10

Скільки кг у 0,055т?

варіанти відповідей

5500

550

55

5,5

Запитання 11

Виберіть формулу для обчислення густини речовини:

варіанти відповідей

ρ=V/m

 ρ=1/V

ρ=m⋅V

ρ=m/V

Запитання 12

Одиницею вимірювання густини речовини в Міжнародній системі одиниць є:

варіанти відповідей

 г/см3

кг/м3

 г/м3

 кг/см3

Запитання 13

Вкажіть рядок, у якому виконано правильне переведення одиниць густини:


варіанти відповідей

7,9 г/см3=790 кг/м3

7,9 г/см3=7900 кг/м3

7,9 г/см3=79000 кг/м3

7,9 г/см3=79 кг/м3

Запитання 14

Яке тіло матиме найбільшу густину?

варіанти відповідей

золото

залізо

мідь

платина

свинець

Запитання 15

Є два куба однакового об'єму. Один куб виготовлений із сосни, другий - з дуба. Який із них має більшу масу?

варіанти відповідей

дубовий

сосновий

маса однакова

неможливо визначити

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест