18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Контрольна робота №4 "Функції"

Додано: 31 березня 2020
Предмет: Алгебра, 7 клас
Тест виконано: 63 рази
21 запитання
Запитання 1

Яка з даних функцій є лінійною?

варіанти відповідей

у = 4

у = 3х2 + 7

у = -2х + 1

Запитання 2

Знайдіть значення функції у = -3х +12, якщо х = 5

варіанти відповідей

-3

3

27

-27

Запитання 3

Знайдіть значення аргументу, при якому значення функції у = 3х - 5 дорівнює 7

варіанти відповідей

6

-4

4

-6

Запитання 4

Вкажіть значення k i b для графіка лінійної функції у = -3х + 5.

варіанти відповідей

k = -3 i b = 5

k = 5 i b = -3

k = 3 i b = -5

k = -5 i b = 3

Запитання 5

Якому з графіків функцій належить точка А(-2; -1)?

варіанти відповідей

у=2х+5

у= -2х-5

у=5х-2

у=-5х+2

Запитання 6

Функцію задано формулою y = -2x + 6. Знайдіть нулі функції.

варіанти відповідей

-3

0

3

4

Запитання 7

Знайти точки перетину графіка функції у = 3х - 3 з осями координат

варіанти відповідей

(0;3), (1;0)

(0; 3), (-1; 0)

(0; -3), (1; 0)

Визначити не можливо

Запитання 8

У функції незалежна змінна х ще має назву:

варіанти відповідей

Буква

Функція

Аргумент

Невідоме

Запитання 9

Який з графіків функцйї не перетинає вісь Ох?

варіанти відповідей

у = х             

у = 2х + 3  

у = -х 

у = -3

Запитання 10

Оберіть функцію, яка називається прямою пропорційністю

варіанти відповідей

у = -3

у = 2х + 2

у = 3х

у = 5 - х

Запитання 11

Область визначення функції – це 

варіанти відповідей

множина усіх точок координатної площини

множина усіх відповідних значень функції

множина всіх значень аргументу, при яких функція існує.

Запитання 12

. Графіком лінійної функції є

варіанти відповідей

Лінія

Пряма

Крива

Запитання 13

Знайдіть область визначення функції, заданої формулою:

варіанти відповідей

всі дійсні числа

всі дійсні числа, крім 3

всі дійсні числа, крім 0 і 3

всі дійсні числа, крім 0 і -3

Запитання 14

Знайдіть область визначення функції, заданої формулою: у = 3х2+5х-6

варіанти відповідей

всі дійсні числа

всі дійсні числа, крім 5

всі дійсні числа, крім 3

всі дійсні числа, крім 6

Запитання 15

На якому малюнку зображений графік функції у=3х-2 ?

варіанти відповідей
Запитання 16

Користуючись графіком, знайдіть значення х, яким відповідає у=3

варіанти відповідей

0

-1

-1,5

2

Запитання 17

Користуючись графіком, знайти значення у, якщо х=0

варіанти відповідей

-2,5

1

2

4

Запитання 18

Вкажіть область визначення функції

варіанти відповідей

-2,5≤ х≤ 3

-3,5≤ х≤ 5

-2,5≤ х≤ 1

-3,5≤ х≤ -1

Запитання 19

Вкажіть область значень функції

варіанти відповідей

-2,5≤ у≤ 3

-3,5≤ у≤ 5

-2,5≤ у≤ -1,5

-2,5≤ у≤ 1,5

Запитання 20

Користуючись графіком, знайти значення функції, якщо аргумент дорівнює 2

варіанти відповідей

0

1

2

-1

Запитання 21

При яких значеннях аргументу, функція набуває від'ємних значень

варіанти відповідей

-3,5≤x≤-2,5;1≤x≤4

-3,5≤x<-2,5;1<x<4

-1≤x≤3

-1<x≤3

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест