Розв'язування задач «Фізика атома та атомного ядра. Фізичні основи атомної енергетики»

8 запитань
Запитання 1

Реакція злиття легких ядер у більш важкі, яка відбувається за дуже високих температур (понад 107 °С) і супроводжується виділенням енергії. 

варіанти відповідей

Радіоактивність

Розщеплення ядра            

Ланцюгова ядерна реакція

Термоядерний синтез

Запитання 2

Яка одиниця вимірювання поглинутої дози йонізуючого випромінювання? 

варіанти відповідей

Бк 

Зв

Гр

1/с


Запитання 3

Формула для обчислення активності радіоактивного джерела. 

варіанти відповідей
Запитання 4

Запишіть рівняння реакції розпаду. 502021_1707214396.png

варіанти відповідей
Запитання 5

Запишіть рівняння реакції розпаду. 298656_1707214755.png

варіанти відповідей
Запитання 6

Тіло масою 5 кг опромінюють β-променями. Знайдіть поглинуту дозу йонізуючого випромінювання, якщо енергія йонізуючого випромінювання, передана тілу, становить 30 Дж. 

варіанти відповідей

4 Гр

5 Гр

6 Гр

8 Гр

Запитання 7

В 1 кг риби міститься 10–20 г Цезію-137. Знайдіть активність Цезію в рибі, якщо стала розпаду ядер атомів радіоактивного Цезію-137 дорівнює 7,28×10-11 с-1. Число Авогадро   

варіанти відповідей
Запитання 8

Скільки води можна підігріти від 0 °С до кипіння за рахунок виділеної енергії при повному розпаду 2,38 г Урану-235? Вважайте, що внаслідок поділу кожного ядра Урану виділяється енергія 3,2∙10-11 Дж, а маса атома Урану-235 дорівнює 3,9∙10-25 кг. 

варіанти відповідей

3.9∙10-11

4.6∙105

5.2∙10-21

1.8∙10-14

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест