Контрольна робота № 4 з теми «Тиск. Закон Архімеда. Плавання тіл» 1 варіант

Тест виконано: 726 разів
10 запитань
Запитання 1

Виберіть умову занурення тіла в рідину

варіанти відповідей

сила тяжіння менше сили Архімеда

густина однорідного тіла менше за густину рідини

сила тяжіння більша сили Архімеда

густина однорідного тіла рівна густині рідини

Запитання 2

Одиниця вимірювання в СІ густини

варіанти відповідей

г/м3

кг/м3

м3/кг

г/см3

Запитання 3

Тиск твердого тіла на поверхню визначається за формулою

варіанти відповідей

p=ρgh

p =FS

p= SF

p=F/S

Запитання 4

Подайте в паскалях тиск 20 мм рт. ст.

варіанти відповідей

2666 Па

1246 Па

3426 Па

2936 Па

Запитання 5

Визначте тиск меду на дно діжки, заповненої до країв, якщо висота діжки дорівнює 0,055 м. Густина меду 1420 кг/м3

варіанти відповідей

781 Па

78,1 Па

632 Па

63,2 Па

Запитання 6

На алюмінієвий брусок, повністю занурений у воду, діє сила Архімеда 27 Н. Обчисліть масу зануреного тіла.

варіанти відповідей

7,3 кг

2,7 кг

4,8 кг

5,7 кг

Запитання 7

Яку силу потрібно прикласти, щоб утримати під водою залізний сейф масою 156 кг? Густина заліза дорівнює 7800 кг/м3.

варіанти відповідей

860 Н

1360 Н

1630 Н

920 Н

Запитання 8

Чи буде плавати у воді модель корабля, об’єм якого складає 0,5 дм3, якщо маса моделі дорівнює 600 г?

варіанти відповідей

модель корабля буде плавати на поверхні води, занурившись у воду частково

 модель корабля потоне у воді

модель корабля буде плавати в товщі води

визначити неможливо

Запитання 9

Тиск нерухомої рідини називають ...

варіанти відповідей


гідравлічним тиском

атмосферним тиском

 гідростатичним тиском


нормальним тиском

Запитання 10

Як називається пристрій для вимірювання атмосферного тиску?

варіанти відповідей

гігрометр


барометр

манометр

динамометр

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест