1 липня о 18:00Вебінар: Дискусія та дебати в освітньому процесі

Контрольна робота № 5. Рівноприскорений рух. Закони Ньютона

Додано: 11 березня 2020
Предмет: Фізика, 9 клас
Тест виконано: 30 разів
7 запитань
Запитання 1

Спідометр автомобіля показує ...

варіанти відповідей

середню швидкість тіла

миттєву швидкість тіла

кінцеву швидкість тіла

початкову швидкість тіла

Запитання 2

Рівняння координати руху тіла задається рівнянням виду ...

варіанти відповідей

S = х0 + v0t + at2/2

х = х0 + v0 + at2/2

х = х0 + v0t2 + at2/2

х = х0 + v0t + at2/2

Запитання 3

Силою називається ...

варіанти відповідей

причина руху тіла

величина, що є мірою інертності тіла

дія одного тіла на інше

явище інерції

Запитання 4

Із рівняння координати руху тіла від часу х = 3 - 2t + 2t2 запишіть рівняння швидкості цього тіла.

варіанти відповідей

v = 2 + 4t

v = - 2 - 4t

v = - 2 + 2t

v = - 2 + 4t

Запитання 5

На тіло масою 800 г діють сили 3 і 5 Н, напрямлені в одну сторону. Яке числове значення прискорення руху тіла ?

варіанти відповідей

1 м/с2

5 м/с2

10 м/с2

100 м/с2

Запитання 6

За який час автомобіль, рухаючись із стану спокою з прискоренням 0,6 м/с2, проїде шлях 30 м ? Яка його швидкість у кінці ділянки ?

варіанти відповідей

t = 10 с, v = 6 м/с

t = 100 с, v = 6 м/с

t = 10 с, v = 9 м/с

t = 100 с, v = 9 м/с

Запитання 7

Літак масою 30 т торкається посадочної смуги при швидкості 144 км/год. Визначіть силу опору рухові, прискорення та час гальмування, якщо літак до зупинки проїжджає 800 м.


варіанти відповідей

a = - 2 м/c2, Fo = 3 000 H, t = 40 c

a = - 1 м/c2, Fo = 3 000 H, t = 4 c

a = 1 м/c2, Fo = 300 000 H, t = 4 c

a = - 1 м/c2, Fo = 30 000 H, t = 40 c

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест