8 липня о 18:00Вебінар: Проєктне навчання: розвиваємо логічне, критичне та креативне мислення школярів

Контрольна робота №5 з теми: "Молекулярна фізика"

Додано: 1 квітня
Предмет: Фізика, 10 клас
Тест виконано: 596 разів
16 запитань
Запитання 1

Яку величину вимірюють за допомогою психрометра?варіанти відповідей

Точку роси          

Абсолютну вологість       

  Температуру        

Відносну вологість

Запитання 2

Вибери із-поміж наведених умов ту, за якої пара є насиченою. (1 бал)


варіанти відповідей

Кількість молекул, які залишають рідину, менша за кількість молекул, які повертаються           Кількість молекул, які залишають рідину, більша за кількість молекул, які повертаються          


Кількість молекул, які залишають рідину, дорівнює кількість молекул, які повертаються


Процес пароутворення повністю припиняється

Запитання 3

Відносна вологість повітря при 18 °С дорівнює 80%. Чому дорівнює парціальний тиск водяної пари, якщо тиск насиченої пари при цій температурі рівний 2,07 кПа?

варіанти відповідей

16,56 кПа

1,656 Па

1,656 кПа

0,1656 МПа

Запитання 4

Діаметр шийки краплі води в момент її відриву від скляної трубки можна вважати рівним діаметру трубки. Яку масу має падаюча крапля, якщо діаметр трубки 1 мм? Поверхневий натяг води рівний 7,28ꞏ10–2 Н/м

варіанти відповідей

22,9 кг

22,9 г

2,29 кг

22,9 мг

Запитання 5

. Процес пароутворення, який відбувається по всьому об’єму рідини та супроводжується утворенням і збільшенням бульбашок пари

варіанти відповідей

Пароутворення 

 Випаровування      

Конденсація

Кипіння

Запитання 6

Обчисліть відносну вологість повітря при температурі 20°С, якщо густина пари в повітрі становить 10 г/м3. (Густина насиченої пари при даній температурі 17,3 г/м3). 

варіанти відповідей

50%

58%

62%

88%

Запитання 7

Яка з перелічених властивостей характерна тільки для аморфних тіл? 

варіанти відповідей

Існування певної температури плавлення

Анізотропія

Висока теплопровідність

Відсутність певної температури плавлення

Запитання 8

Закінчіть речення: «Насиченою називається пара, …»

варіанти відповідей

 яка за певних умов конденсується;        

   


 яка перебуває в динамічній рівновазі зі своєю рідиною;

   


тиск якої не залежить від температури;


тиск якої залежить від об’єму.


Запитання 9

Для визначення поверхневого натягу води десятикласник використав піпетку, діаметр вихідного отвору якої дорівнює 2 мм. Яке значення поверхневого натягу одержав юнак, якщо в ході досліду він з’ясував, що об’єм 40 краплин води дорівнює 2 мл? 

варіанти відповідей

80

20

30

10

Запитання 10

Якої деформації зазнає тканина, яку розрізають ножицями?

варіанти відповідей

зсуву

стиснення

вигину

кручення

Запитання 11

Коли покази сухого і вологого термометрів психрометра збігаються, це означає, що відносна вологість повітря дорівнює ...

варіанти відповідей

0 %

10 %

50 %

100 %

Запитання 12

Який вигляд має закон Гука? 

варіанти відповідей

k=ES/x0                        

ε=(∆x/x0)∙100%           

σ=Fпруж/S

 σ=E|ε|

Запитання 13

Яка одиниця вимірювання абсолютної вологості? 

варіанти відповідей

Дж 

Н/м 

%          

кг/м

Запитання 14

Вкажіть прилад, у якому для вимірювання вологості повітря використовується метод «точки роси».  


варіанти відповідей

Барометр

психрометр

гігрометр

манометр

Запитання 15

Яка з перелічених властивостей характерна тільки для кристалічних тіл?

варіанти відповідей

Існування певної температури плавлення

ізотропія

низька теплопровідність

відсутність певної температури плавлення.

Запитання 16

Якого виду деформації зазнає сидіння стільця?

варіанти відповідей

Стискання


кручення


згину


зсуву.


Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест