Контрольна робота №5 з теми «Рух і взаємодія. Закони збереження. Частина І»

Додано: 1 квітня
Предмет: Фізика, 9 клас
14 запитань
Запитання 1

На столі лежить підручник. Система відліку пов'язана зі столом. Її можна вважати інерціальною, якщо підручник… 

варіанти відповідей

знаходиться в стані спокою відносно столу.

вільно падає з поверхні стола.

рухається рівномірно по поверхні столу.

знаходиться в стані спокою або рухається рівномірно по поверхні столу.

Запитання 2

Другий закон Ньютона записують так: 

варіанти відповідей

F = m/g

F = ma

F=a/F

a=m/F

Запитання 3

Іграшковий потяг масою 400 г штовхають із силою 8 Н. Визначте прискорення потяга. 

варіанти відповідей

50 м/с2

20 м/с2

1 м/с2

2 м/с2

Запитання 4

Який фізичний закон стверджує, що дія одного тіла на інше завжди супроводжується «протидією»?

варіанти відповідей

І закон Ньютона.  

ІІ закон Ньютона.  

ІІІ закон Ньютона.  

Закон Гука

Запитання 5

М'яч масою 200 г після удару, який тривав 0,01 с, набув швидкості 10 м/с. Знайдіть середню силу удару.

варіанти відповідей

20000 Н

200 Н

100 Н

10000 Н

Запитання 6

Сила 100 Н надає тілу прискорення 0,5 м/с2. Обчисліть силу, яка надає тілу прискорення 2 м/с2.

варіанти відповідей

400 Н

25 Н

250 Н

40 Н

Запитання 7

З яким прискоренням рухається тіло, рівняння швидкості якого = 5 - 2t ?

варіанти відповідей

0

-2 м/с2

2 м/с2

5 м/с2

Запитання 8

Одиниця вимірювання сили

варіанти відповідей

м/с

  м/с2

 кг/м

Н

Запитання 9

Хлопчик вдарив по м'ячу із силою 20 Н. Із якою силою м'яч "ударив" хлопчика?

варіанти відповідей

10 Н

15 Н

20 Н

5 Н

Запитання 10

До тіла масою 5 кг приклали силу 10 Н. Яке прискорення руху цього тіла?

варіанти відповідей

10 м/с2

5 м/с2

2 м/с2

1 м/с2

Запитання 11

Як читається третій закон Ньютона?

варіанти відповідей

Взаємодіючі тіла вздовж однієї прямої діють одне на одне з однаковими за модулем і протилежними за напрямом силами

Тіла взаємодіють одне з одним силами різними за модулем і напрямом

 Тіла взаємодіють одне з одним силами різними за модулем і однаковими за напрямом

Тіла взаємодіють одне з одним силами однаковими за модулем і напрямом

Запитання 12

Перший закон Ньютона:

варіанти відповідей

 сили, з якими тіла діють одне на одне, напрямлені вздовж однієї прямої, рівні за модулем і протилежні за напрямком

 прискорення, якого набуває тіло внаслідок дії сили, прямо пропорційне цій силі та обернено пропорційне масі тіла

 існують такі системи відліку, в яких тіло, на яке не діють ніякі сили, або сума сил, що діють на нього, дорівнює нулю, зберігає стан спокою або рівномірного прямолінійного руху

 в усіх інерціальних системах відліку перебіг механічних явищ і процесів відбувається однаково за однакових початкових умов

Запитання 13

Вантаж масою 10 кг і об’ємом 1 дм3 витягають із води за допомогою мотузки. Визначте силу натягу мотузки, якщо вантаж рухається з прискоренням 2 м/с2. Опором води знехтуйте.

варіанти відповідей

90 Н

110 Н

55 Н

70 Н

Запитання 14

Автомобіль масою 3 т рухається з гори, розвиваючи силу тяги 3000 Н. Визначте, з яким прискоренням рухається автомобіль, якщо коефіцієнт опору рухові дорівнює 0,04, а ухил становить 0,03.

варіанти відповідей

0,7 м/с2

0,12 м/с2

0,9 м/с2

0,4 м/с2

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест