Рух тіла під дією кількох сил

Додано: 2 квітня
Предмет: Фізика, 9 клас
14 запитань
Запитання 1

 Сила, з якою Земля притягує до себе тіла, що перебувають на її поверхні або поблизу неї 

варіанти відповідей

Сила Архімеда

Сила пружності

Сила тертя ковзання

Сила тяжіння

Запитання 2

За якою формулою визначають силу тертя? 

варіанти відповідей

F=mg

F=μN

F=kx

F=ρ(рід/газу)gV(зан)

Запитання 3

За якою формулою визначають силу Архімеда?

варіанти відповідей

F=mg

F=kx

F=μN

F=ρ(рід/газу)gV(зан)

Запитання 4

Яка одиниця вимірювання прискорення тіла? 

варіанти відповідей

кг

м/с2

Н/кг

кг/м3

Запитання 5

Брусок масою 8 кг під дією сили 25 Н рухається по горизонтальній поверхні з прискоренням 2,5 м/с2. Визначте силу тертя між бруском і поверхнею.

варіанти відповідей

50 Н

0,5 Н

5 Н

5⋅104 Н

Запитання 6

Дві вагонетки масою по 750 кг кожна, скріплені канатом, тягнуть із силою 400 Н. Сила тертя кожної вагонетки по рейкам 50 Н. З яким прискоренням рухаються вагонетки?

варіанти відповідей

0,25 м/с2

0,2 м/с2

2 м/с2

2,5 м/с2

Запитання 7

Людина масою 90 кг піднімається в ліфті. Визначте вагу людини в момент, коли ліфт починає рухатися вгору. Прискорення руху ліфта дорівнює 0,5 м/с2.


варіанти відповідей

90 Н

490 Н

645 Н

945 Н

Запитання 8

Чи змінюється прискорення руху м'яча, кинутого вертикально вгору?

 

варіанти відповідей

 Так, прискорення максимальне на початку руху м’яча.

 Так, у верхній точці траєкторії напрям прискорення змінюється на протилежний.

Ні, прискорення не змінюється протягом усього часу руху м’яча.

 Так, у верхній точці траєкторії прискорення дорівнює нулю.

Запитання 9

На поверхні площини лежить брусок. Укажіть правильне твердження.


варіанти відповідей

На брусок діють сили: сила тертя, сила нормальної реакції опори, сила тяжіння.

На брусок діють сили: сила нормальної опори, сила тяжіння

На брусок діють сили: сила нормальної опори, сила тертя

На брусок діють сили: сила тертя, сила тяжіння

Запитання 10

На похилій площині нерухомо лежить брусок. Укажіть правильне твердження


варіанти відповідей

 На брусок діють сили: сила нормальної опори, сила тертя

 На брусок діють сили: сила нормальної опори, сила тяжіння

  На брусок діють сили: сила тертя, сила нормальної реакції опори, сила тяжіння.

На брусок діють сили: сила тертя, сила тяжіння

Запитання 11

Рівняння проекції швидкості має вигляд: Ʋx = −15+ 4t. Яка початкова швидкість і прискорення руху тіла?

 

варіанти відповідей

 -15 м/с і 8 м/с2

15 м/с і 4 м/с2

 −15 м/с і 4 м/с2

 15 м/с і −8 м/с2

Запитання 12

Тіло рухається зі стану спокою. Це значить, що…


варіанти відповідей

Тіло рухається швидко

 Прискорення = 0

 Початкова швидкість = 0

Тіло рухається повільно

Запитання 13

Яке з рівнянь описує рівноприскорений прямолінійний рух? 

варіанти відповідей

 х = 5t + t3 

  x = 5t + 2t2

 x = 5t + 2

 x = 7t

Запитання 14

Під дією сили 30 Н тіло рухається з прискоренням 2 м/с2. Визначте масу тіла.

варіанти відповідей

 6 кг 

15 кг

 6,6 г

150 г

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест