Контрольна робота № 5 з теми «Рух і взаємодія. Закони збереження» (частина І) 2 варіант

Додано: 5 квітня
Предмет: Фізика, 9 клас
Тест виконано: 2 рази
7 запитань
Запитання 1

Прискорення, якого набуває тіло внаслідок дії сили, прямо пропорційне цій силі та обернено пропорційне масі тіла. 

варіанти відповідей

Перший закон Ньютона 

Другий закон Ньютона

Третій закон Ньютона

Закон всесвітнього тяжіння

Запитання 2

Яка одиниця вимірювання переміщення? 

варіанти відповідей

м

м/с

м/с^2

Н

Запитання 3

При збільшенні відстані в 3 рази між центрами кулястих тіл сила гравітаційного тяжіння.

варіанти відповідей

Збільшиться в 3 рази

Зменшиться в 3 рази

Збільшиться в 9 разів

Зменшиться в 9 разів

Запитання 4

При рівноприскореному прямолінійному русі швидкість катера збільшилася за 10 с від 43,2 км/год до 54 км/год. Який шлях пройдено катером за цей час?

варіанти відповідей

70 м

135 м

347 м

486 м

Запитання 5

Лижник масою 85 кг, що має в кінці спуску швидкість 54 км/год, зупиняється через 30 секунд після закінчення спуску. Визначте величину сили тертя.

варіанти відповідей

27,7 Н

35 Н

153 Н

42,5 Н

Запитання 6

Людина перебуває в ліфті, що рухається з прискоренням 3 м/с2, напрямленим униз. Якою є маса людини, якщо вона тисне на підлогу ліфта із силою 490 Н?

варіанти відповідей

50 кг

60 кг

70 кг

80 кг

Запитання 7

Тіло, що вільно падало, за останню секунду свого падіння пролетіло 65 м. Обчисліть висоту, з якої падало тіло, і час його падіння. 

варіанти відповідей

ṫ=6с, ĥ=180 м

ṫ=7с, ĥ=180 м

ṫ=6с, ĥ=245 м

ṫ=7с, ĥ=245 м

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест