Контрольна робота

Додано: 25 травня 2020
Предмет: Біологія, 9 клас
Тест виконано: 8 разів
30 запитань
Запитання 1

Метод генетики, якого Не застосовують для вивчення генетики людини:

варіанти відповідей

Генеалогічний

Гібридологічний

Цитогенетичний

Близнюковий

Запитання 2

Які хвороби не є наслідками мутацій?

варіанти відповідей

Синдром Дауна

Синдром Клайнфельтера

Полієміліт

Серповидноклітинна анемія

Запитання 3

Випадок, у якому в особин чоловічої статі розвивається гемофілія

варіанти відповідей

Коли батько несе у своїй Х-хромосомідефектний за зсіданням крові ген, амати гомозиготна і здорова

Коли батько фенотипово здоровий, амати гомозиготна і здорова

Коли мати в одній зі своїх Х-хромосомнесе дефектний за сіданням крові ген,а батько здоровий

Всі твердження не вірні

Запитання 4

Процеси, що призводять до утворення нових видів:

варіанти відповідей

Макроеволюція

Мікроеволюція

Регенерація

Конвергенція

Запитання 5

Продуцентом є:

варіанти відповідей

Корова

Папороть

Опеньок

Лев

Запитання 6

Форма природного добору, яка зберігає ознаки фенотипу:

варіанти відповідей

Рушійний

Розриваючий

Штучний

Стабілізуючий

Запитання 7

Вірним є твердження:

варіанти відповідей

Біологічний регрес може проявлятисяу збільшенні складності будовиорганізмів

Боротьба за існування лежить в основіеволюційної теорії Ж.- Б. Л амарка.

Наслідком дрейфу генів може бутизміна генетичної структури популяції

Ківі (пташка) — ендемік Австралії.

Запитання 8

Прикладом ідіоадаптацій є:

варіанти відповідей

Плоска форма тіла у камбали

Виникнення квітки

Зникнення кишечнику у стьожкових червів

Поява щелеп у хребетних тварин

Запитання 9

Гомологічними органами є:

варіанти відповідей

Крило метелика та крило горобця

Зябра риби і зябра рака

Летючої миші та плавець дельфіна

Вусики гороху і вусики суниць

Запитання 10

Вибрати гетерозиготну особину за фенотипом

варіанти відповідей

Аа

АА

ААВВ

Вв

Запитання 11

Культивуванням тканин і клітин вищих організмів займається

варіанти відповідей

Генна інженерія

Клітинна інженерія

Інженерна ензимологія

Мікробіологія

Запитання 12

Логанбері це гібрид

варіанти відповідей

Малини і ожини

Малини і смородини

Яблуні і груші

Смородини і агрусу

Запитання 13

Гібрид смородини і агрусу називають

варіанти відповідей

Логанбері

Неші

Йошта

Малинка

Запитання 14

Гібрид бістер

варіанти відповідей

Білуга і стерлядь

Лев і тигриця

Ослиця і кінь

Аличі і терену

Запитання 15

Центр походження помідора, ананаса, арахіса

варіанти відповідей

Середземноморський

Андійський

Абіссінський

Південноазіатський

Східноазіатський

Запитання 16

Процес одержання нащадків внаслідок поєднання генетичного матеріалу різних клітин або організмів

варіанти відповідей

Добір

Гібридизація

Запитання 17

Імбридінг це

варіанти відповідей

Споріднена гібридизація

Добір

Неспоріднена гібридизаця

Міжвидова гібридизація

Запитання 18

Інсулін отримали із клітин

варіанти відповідей

Кишкової палички

Туберкульозної палички

Із лейкоцитів

Із їстівних молюсків

Клітин серця

Запитання 19

Назвати трансгенні рослини

варіанти відповідей

Соя

Кукурудза

Картопля

Тютюн

Гриби

Запитання 20

Рис золотий утворили із..

варіанти відповідей

Гену рису і ген кульбаби

Гену нарциса і гена грунтової бактерії

Гену нарциса і гена помідора жовтого

Ген рису і гена нарциса

Запитання 21

В ланцюзі ДНК Аденіну відповідає.

варіанти відповідей

Гуанін

Тимін

Урацил

Цитозин

Запитання 22

Процес під час якого хромосоми обмінюються своїми ділянками

варіанти відповідей

Мітоз

Трансляція

Кросинговер

Реплікація

Запитання 23

Який нуклеотид обов'язково входить до складу молекули РНК

варіанти відповідей

Аденін

Гуанін

Урацил

Цитозин

Запитання 24

Функціональна одиниця спадкової інформації

варіанти відповідей

Локус

Мутація

Ген

Нуклеотид

Запитання 25

Укажіть екологічний антропогенний фактор

варіанти відповідей

Вологість

Кількість хижаків

Світло

Вирубування лісів

Запитання 26

Укажіть абіотичний екологічний фактор

варіанти відповідей

Вологість

Кислотні дощі

Глобальне потепління

Розмноження бактерій

Запитання 27

Бактеріофаг це -

варіанти відповідей

Вірус, вражаючий рослину

Вірус, вражаючий бактерію

Вірус, вражаючий тварину

Вірус. вражаючий гриб

Запитання 28

Укажіть , який вірус порушує роботу імунної системи

варіанти відповідей

Поліомієліт

Грип

Снід

Віспа

Запитання 29

Наука, яка вивчає віруси

варіанти відповідей

Бактеріологія

Вірусологія

Мікробіологія

Цитологія

Запитання 30

Укажіть середовище в якому віруси можуть розмножуватися

варіанти відповідей

Міжклітинна речовина


Клітини рослин

Мертва органічна речовина

Навколишнє середовище

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест