10 липня о 18:00Вебінар: Мультфільм за 5 хвилин: онлайн-сервіси для створення анімації та монтажу

Підсумкова контрольна робота

30 запитань
Запитання 1

Першим клонованим ссавцем стала

варіанти відповідей

коза

вівця

корова

кішка

собака

Запитання 2

 Інсулін належить до такого класу сполук, як:

варіанти відповідей

білки

неорганічні сполуки

нуклеїнові кислоти

ліпіди

вуглеводи

Запитання 3

Процес поглинання бактеріальною клітиною молекули ДНК із навколишнього середовища має назву:

варіанти відповідей

трансформація

транскрипція

транслокація

трансляція

трансмутація

Запитання 4

Яка речовина першою була отримана завдяки генній інженерії

варіанти відповідей

інсулін

тетрациклін

адреналін

пеніцилін

Запитання 5

Визначте послідовність дій на простому прикладі створення бактерії, що синтезує якийсь білок людини:

1) утворення клонів генетично модифікованої клітини

2) вбудовування гена в бактеріальний вектор (плазміда)

3) добір трансформованих клітин

4) перенесення вектора до бактерії

5) отримання ізольованого цільового гена

варіанти відповідей

1,2,3,4,5

5,2,4,3,1

5,3,1,2,4

2,4,5,1,3

Запитання 6

ГМО розшифровується як «генетично модифікований організм».

виберіть твердження, що характеризує ГМО

варіанти відповідей

 до його спадкової інформації штучно було внесено зміни для надання йому корисних властивостей

відкривають нові види організмів в природі

ГМО створюють шляхом перенесення генів з організму одного виду в інший

ГМО - трансгенний організм

ГМО створюють за ради розваг

Запитання 7

Фундаментальні властивості живого - саморегуляцію, самовідтворення забезпечують

варіанти відповідей

білки

РНК

вуглеводи

ДНК

ліпіди

Запитання 8

До властивостей живих організмів відносять

варіанти відповідей

багаторівневість

впорядкованість живих організмів

саморегуляція й самовідновлення

метаболізм

розмноження та ріст

рух

Запитання 9

Галузь генетики та біохімії, яка розробляє методи перебудови геномів організмів шляхом вилучення або введення окремих генів чи їхніх груп, штучного синтезу генів тощо.

варіанти відповідей

генетична інженерія

клітинна інженерія

селекція

медицина

Запитання 10

Галузь біотехнології, у якій застосовують методи виділення клітин з організму та перенесення їх на штучні поживні середовища; за її допомогою можна поєднувати частини соматичних клітин різних видів, родів тощо.

варіанти відповідей

генетична інженерія

клітинна інженерія

селекція

медицина

Запитання 11

Сукупність клітин або особин, які виникли від спільного предка нестатевим шляхом.

варіанти відповідей

клон 

вид

порода

сорт

Запитання 12

Стійкі зміни генів чи хромосом, які виникають раптово і призводять до змін тих чи інших спадкових ознак організму.

варіанти відповідей

модифікація

мутація

комбінація

деструкція

Запитання 13

Новий стан біосфери, за якого розумова діяльність людини стає визначальним чинником її розвитку.

варіанти відповідей

гідросфера

біосфера

літосфера

атмосфера

ноосфера

Запитання 14

 Популяції автотрофних організмів, здатних синтезувати органічні сполуки з неорганічних.

варіанти відповідей

продуценти

консументи

хижаки

паразити

деструктори

Запитання 15

Група вільно схрещуваних особин одного виду, які проживають тривалий час на території ареалу і відносно ізольовані від інших таких самих груп.

варіанти відповідей

популяція

екотип

вид

підвид

Запитання 16

Ланцюги живлення зазвичай складаються з 5-6 ланок, оскільки

варіанти відповідей

ресурси середовища обмежені

хижаки не можуть живитися хижаками

редуценти не вправляються з функціями

в ланцюгах живлення відбуваються втрати енергії

Запитання 17

Вкажіть, до якого виду забруднення води належить забруднення мікроорганізмами: .

варіанти відповідей

 хімічного

механічного

біологічного

фізичного

Запитання 18

 Функцію захисту від ультрафіолетового випромінювання Сонця здійснює:

варіанти відповідей

азот

озон

 кисень

 інертні гази

вуглекислий газ

Запитання 19

Назвіть екологічну проблему, на усунення якої спрямоване використання макулатури як вторинної сировини для виробництва паперу:


варіанти відповідей

 раціональне використання питної води

 збереження видової різноманітності

 раціональне використання водних ресурсів

збереження лісового фонду

Запитання 20

Укажіть сукупність організмів, які пов'язані між собою трофічними звязками

варіанти відповідей

вид

зграя

популяція

ланцюг живлення

Запитання 21

Укажіть природодослідника, який є основоположником вчення про біосферу

варіанти відповідей

Г. Мендель

Т.Морган

В.Вернадський

І.Мєчніков

Запитання 22

Вважають, що на кожний наступний трофічний рівень у ланцюгу живлення переноситься близько

варіанти відповідей

5% енергії

15% енергії

10% енергії

20% енергії

Запитання 23

Сукупність факторів існування біологічного виду, у межах яких він може перебувати та відтворюватися необмежено довго - це

варіанти відповідей

місце проживання

екологічна ніша

арел

екосистема

Запитання 24

Здатність екосистеми протистояти зовнішнім впливам - це

варіанти відповідей

відновлюваність

стійкість

змінність

Запитання 25

Природоохоронна територія, яка створена з метою збереження всіх компонентів дикої природи на якій заборонена будь - яка господарська діяльність - це

варіанти відповідей

заказник

національний парк

заповідник

охоронний ландшафт

Запитання 26

Одним із найбільш неекологічних та безперспективних методів утилізації побутових відходів в Україні є

варіанти відповідей

захоронення відходів

спалювання сміття

сортування побутових відходів за категріями

Запитання 27

Природоохоронна територія, що займає невелику територію та створена для охорони одного конкретного об'єкта - це

варіанти відповідей

національний парк

заповідник

охоронний ландшафт

пам'ятки природи

Запитання 28

Природоохоронна територія, де охороняються лише деякі його об'єкти і може бути дозволена деяка господарська діяльність - це

варіанти відповідей

заповідник

заказник

зоопарк

дендропарк

Запитання 29

Бульбочкові бактерії беруть участь у процесі зв'язування атмосферного

варіанти відповідей

азоту

вуглекислого газу

амоніаку

водню

Запитання 30

У більшості харчових ланцюгів людина посідає місце

варіанти відповідей

продуцента

редуцента

детритофага

консумента вищого порядку

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест