Контрольна робота №7 з теми: "Електричне поле".

Додано: 21 травня 2022
Предмет: Фізика, 10 клас
Тест виконано: 376 разів
12 запитань
Запитання 1

Визначте напрямок напруженості електричного поля, створеного двома однаковими за модулем точковими зарядами (див. малюнок).

варіанти відповідей

Напрямок А.

Напрямок Б.

Напрямок В.

Напрямок Г.

Запитання 2

У деякій точці поля на заряд 2 нКл діє сила 0,4 мкН. Визначити напруженість поля у цій точці.

варіанти відповідей

2 кН/Кл 

200 Н/Кл

0,2 Н/кл

20 Н/Кл

Запитання 3

Під час переміщення заряда в електричному полі виконано роботу 2 Дж. Визначити величину заряда, якщо його переміщення відбувається при різниці потенціалів 3 кВ.

варіанти відповідей

0,66 Кл.

1,5 мКл.

1,5 Кл.

0,66 мКл.

Запитання 4

Заряд 8 нКл перемістився в електричному полі із точки з потенціалом -60 В у точку з потенціалом 20 В. Яку роботу виконало поле?

варіанти відповідей

0,64 мкДж

6,4 мкДж

-0,64 мкДж

-6,4 мкДж

Запитання 5

Напруженість однорідного електричного поля між двома пластинами дорівнює 50 кВ/м,напруга між пластинами 2 кВ. Знайдіть відстань між пластинами.

варіанти відповідей

4 мм.

4 см.

4 м

4 дм.

Запитання 6

Два точкові заряди розміщені в повітрі на деякій відстані. Як зміниться сила взаємодії між зарядами, якщо відстань між ними зменшити в 2 рази й одночасно занурити в рідкий діелектрик з діелектричною проникністю 4?

варіанти відповідей

збільшиться в 2 рази.

зменшиться в 2 рази.

не зміниться.

збільшиться в 6 разів.

Запитання 7

Яку різницю потенціалів має пройти електрон, щоб його швидкість збільшилася від 0 до 5000 км/с?

варіанти відповідей

0,71 В.

7,1 В.

71 В.

710 В.

Запитання 8

Як зміниться ємність конденсатора, якщо площу його пластин збільшити в 2 рази?

варіанти відповідей

Збільшиться у 2 рази.

Збільшиться у 4 рази.

Зменшиться у 2 рази.

Зменшиться у 4 рази.

Запитання 9

Заряд на пластинах конденсатора ємністю 40 нФ дорівнює 20 мкКл. Визначити різницю потенціалів між обкладками конденсатора.

варіанти відповідей

5 В.

50 В.

500 В.

5000 В.

Запитання 10

При паралельному з’єднанні двох конденсаторів їх загальна ємність становить 8 мкФ. Знайти ємність одного з конденсаторів, якщо ємність іншого становить 3 мкФ.

варіанти відповідей

5 мкФ.

50 мкФ.

5 мФ.

5 кФ.

Запитання 11

Знайти заряд на обкладках конденсатора ємністю 20 мкФ, підключеного до джерела живлення, напруга на виході якого становить 200 В.

варіанти відповідей

4 мкКл.

4 мКл.

4 Кл.

4 нКл.

Запитання 12

При послідовному з’єднанні двох конденсаторів їх загальна ємність становить 1,5 мкФ. Знайти ємність одного з конденсаторів, якщо ємність іншого дорівнює 2 мкФ.

варіанти відповідей

5 мкФ.

6 мкФ.

7 мкФ.

8 мкФ.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест