9 клас. "Фізика атома та атомного ядра".

Додано: 21 січня
Предмет: Фізика, 9 клас
23 запитання
Запитання 1

Які частинки входять до складу атомного ядра?

варіанти відповідей

електрони

протони

йони

нейтрони

Запитання 2

Що таке нуклони?

варіанти відповідей

електрони та ядро

протони , електрони та нейтрони

будь які частинки

електрони та протони

протони та нейтрони

Запитання 3

Яка будова атома?

варіанти відповідей

Атом складається з негативно зарядженого ядра, навколо якого рухаються по своїх орбітах електрони

Атом складається з протонів та нуклонів, що входять до складу позитивно зарядженого ядра, і електронів, що обертаються навколо ядра

Атом складається з хмари позитивного заряду, в яку поміщені негативно заряджені електрони.

Атом складається з позитивно зарядженого ядра, навколо якого рухаються по своїх орбітах негативно заряджені електрони

Запитання 4

Що таке ізотопи?

варіанти відповідей

Нукліди, що мають однакову кількість нуклонів, але різну кількість протонів.

Нукліди, що мають однакову кількість протонів, але різну кількість нейтронів.

Нукліди, що мають однакову кількість протонів та нейтронів.

Нукліди, що мають різну кількість протонів та нейтронів.

Запитання 5

Вибери всі види радіоактивного випромінювання...

варіанти відповідей

α- частинки

γ- промені

β- частинки

інфрачервоні промені

ренгенівські промені

Запитання 6

α- випромінювання - це ....

варіанти відповідей

потік ядер атомів Гелію

потік електронів

електромагнітні хвилі надзвичайно високої частоти

потік нейтронів

Запитання 7

β- випромінювання - це ....

варіанти відповідей

потік ядер атомів Гелію

потік електронів

електромагнітні хвилі надзвичайно високої частоти

потік нейтронів

Запитання 8

γ - випромінювання - це ....

варіанти відповідей

потік ядер атомів Гелію

потік електронів

електромагнітні хвилі надзвичайно високої частоти

потік нейтронів

Запитання 9

Хто відкрив явище радіоактивності ?

варіанти відповідей

Льюї Гарольд Грей

Анрі Антуан Беккерель

Марія Склодовська-Кюрі

Альберт Енштейн

Іван Павлович Пулюй

Запитання 10

Скільки протонів (p) і скільки нейтронів (n) міститься в ядрах атомів Рубідію

варіанти відповідей

p = 37;   n = 85 – 37 = 48

p = 37;   n = 85 + 37 = 122

p = 85;   n = 85 – 37 = 48

p = 85;    n = 85 – 37 = 48

Запитання 11

Фізичну величину, яка характеризує радіонуклід і дорівнює часу, протягом якого розпадається половина наявної кількості ядер даного радіонукліда, називають...

варіанти відповідей

... періодом піврозпаду

 ... активністю радіонукліда

... сталою радіоактивного розпаду

... частотою піврозпаду

Запитання 12

Одиниця вимірювання поглинутої дози в СІ -

варіанти відповідей

Бк

Кі

Гр

Зв

с-1

Дж

Запитання 13

Після α-розпаду 22688Ra утвориться

22688Ra→42Не+?

варіанти відповідей

83209Bi

86222Rn

83214Bi

92234 U

Запитання 14

Після β-розпаду 21684Po утвориться...

21684Po→0-1е+?

варіанти відповідей

85216 At

90228 Th

88224 Ra

81208 Tl

Запитання 15

Чому дорівнює заряд протона

варіанти відповідей

+1,6*1019 Кл

-1,6*1019Кл

+1,6*10-19Кл

-1,6*10-19Кл

0 Кл

Запитання 16

Чому дорівнює заряд електрона

варіанти відповідей

+1,6*1019 Кл

-1,6*1019Кл

+1,6*10-19Кл

-1,6*10-19Кл

0 Кл

Запитання 17

Чому дорівнює заряд нейтрона

варіанти відповідей

+1,6*1019 Кл

-1,6*1019Кл

+1,6*10-19Кл

-1,6*10-19Кл

0 Кл

Запитання 18

Розташуйте елементи у порядку зростання кількості нейтронів у їх ядрах

варіанти відповідей

K, Mn, Fe, I, Eu

Eu, Fe, I, K, Mn

Fe, I, K, Mn, Eu,

Eu, K, Fe, Mn, I

Запитання 19

Яка частина радіоактивного випромінювання не відхиляється у магнітному полі?

варіанти відповідей

α-частинки

β-частинки

γ-промені

відхиляються всі

не відхиляється жодна х них

Запитання 20

Яка частина радіоактивного випромінювання має найбільшу проникну здатність?

варіанти відповідей

α-частинки

β-частинки

γ-промені

приблизно однакова

Запитання 21

Назвіть хімічний елемент, атом якого містить 19 електронів, 19 протонів, 20 нейтронів

варіанти відповідей

К (калій)

Са (кальцій)

Y (ітрій)

Sr (стронцій)

Запитання 22

Визначте активність 0,2 моля Радону-222. Період його напіврозпаду - 3,8 доби

Задачу виконати письмово та відправити на перевірку

варіанти відповідей

1,5 ⋅ 1016 Вк

2,5 ⋅ 1017 Вк

3,5 ⋅ 1018 Вк

4,5 ⋅ 1019 Вк

Запитання 23

Ядерний реактор — пристрій, призначений для здійснення

варіанти відповідей

керованої реакції поділу ядер.

керованої ланцюгової реакції поділу ядер

керованої ланцюгової реакції поділу або синтезу ядер

керованої ланцюгової реакції синтезу ядер

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест