10 клас. Самостійна робота. Числівник , займенник

Додано: 21 квітня
Предмет: Українська мова, 10 клас
Тест виконано: 31 раз
20 запитань
Запитання 1

Числівник є в реченні

варіанти відповідей

Двадцятиповерховий будинок був найвищим у нашому мікрорайоні.

Мені двічі доводилось переписувати текст заяви.

Бабуся переповідала цю історію вже кільканадцять разів.

Чверть дороги студенти подолали дуже швидко.

З-поміж альпіністів лише одиниці змогли подолати цей маршрут.

Запитання 2

Неправильною є відмінкова форма числівника в рядку

варіанти відповідей

Р. в. восьмисот дев’яноста шести

Д. в. восьмистам дев’яноста шести

З. в. вісімсот дев’яносто шість

О. в. восьмистами дев’яносто шістьома

М. в (на) восьмистах дев’яноста шести

Запитання 3

Правильну відмінкову форму числівника шістсот сімдесят вісім наведено в рядку

варіанти відповідей

Р. в. шестиста сімдесятьох восьми

Д. в. шістьомстах сімдесяти вісьмом

З. в. шестисот сімдесят вісім

О.в. шістьмастами семидесятьма вісьма

М. в. (на) шестистах сімдесяти восьми

Запитання 4

Порушено норму відмінювання числівника в рядку

варіанти відповідей

Для закінчення будівництва не вистачає двохсот п’ятдесяти тисяч гривень.

У спартакіаді взяло участь близько ста ліцеїстів.

Прем’єр-міністр зустрівся з двомастами дев’яностома представниками громадських організацій.

Наше місто пишається однією тисячею п’ятдесятьма чотирма видами оригінальних архітектурних споруд.

Серед дев’ятисот сорока семи студентів університету значну частину становлять дівчата.

Запитання 5

Тільки друга частина відмінюється в усіх числівниках рядка

варіанти відповідей

чотириста, п’ятсот, сімсот

двісті, триста, тридцять

вісімсот, вісімдесят, дванадцять

шістсот, дев’ятсот, вісімнадцять

п’ятдесят, шістдесят, сімдесят

Запитання 6

Помилку у відмінюванні числівників допущено в рядку

варіанти відповідей

множити на дві дев’ятих

перекладений сорока мовами

коштує півтори тисячі 

малювати чотирьома олівцями

не вистачає трьохсот гривень

Запитання 7

Правильно узгоджений числівник з іменником у реченні

варіанти відповідей

Біля школи посадили двадцять два клена.

Два з третиною лимони потрібно для приготування цієї страви

Через півтори місяця починається вступна кампанія.

Якихось три десятих метри тканини не вистачило для пошиття весільного плаття.

Обидва професора погодилися з думкою аспіранта.

Запитання 8

Однією з … пішохідних вулиць в Україні визнано Івано-Франківську «стометрівку», довжина якої насправді близько … метрів

варіанти відповідей

щонайкрасивіших, чотирьохсот двадцять

найбільш красивих, чотириста двадцяти

більш красивіших, чотириста двадцятьох

найбільш красивіших, чотирьохсот двадцятьох

найкрасивіших, чотирьохсот двадцяти

Запитання 9

Граматично правильне речення утвориться, якщо до частини «Вітаємо зі святом …» додати частину, наведену в рядку

варіанти відповідей

Дев'ятого травня

Дев'ятим травня

Дев'яте травня

Запитання 10

Граматично правильна відповідь на запитання «Котра година?»

варіанти відповідей

десять хвилин шостої

без десяти шоста

десять тридцять

за десять шоста

Д п’ятнадцять хвилин після п’ятої

Запитання 11

Граматично правильно утворено словосполучення

варіанти відповідей

прийти без п’яти хвилин десята

зателефонуйте після восьми

зустрінемося в четвертій годині

чекали до пів дванадцятої години

розпочнеться за чверть десята

Запитання 12

Виділене слово можна замінити варіантом у дужках у всіх рядках, ОКРІМ

варіанти відповідей

на моєму (моїм) подвір’ї

тією (тою) стежкою

у котрому (котрім) вагоні

з усієї (усеї) сили

при їхньому (їхнім) магазині

Запитання 13

Правильно написані всі займенники рядка

варіанти відповідей

абичий, нікотрі, де-який

будь-що, якийсь, хто-зна-що

абихто, будь-чиї, де-котрий

чийсь, ніщо, казна-чиїм

Запитання 14

Разом пишуться всі займенники рядка

варіанти відповідей

аби/який, що/небудь, де/хто

ні/кому, хтозна/кого, аби/чого

чий/сь, ні/яка, чия/небудь

ні/з/ким, де/чому, казна/що

Запитання 15

Через дефіс пишуться всі займенники рядка

варіанти відповідей

бозна/яким, де/чому, чиїми/сь

ні/перед/ким, де/в/чому, аби/котрих

хтозна/скільки, де/що, аби/до/кого

котру/небудь, казна/чим, будь/кого

ні/котра, ні/для/чого, будь/яку

Запитання 16

Окремо треба писати займенники в рядку

варіанти відповідей

аби/чого, де/які, казна/що

де/в/якому, аби/до/чого, хтозна/з/ким

казна/для/чого, ні/до/котрих, ні/якими

аби/скільки, де/кого, ні/в/яких

будь/в/чому, будь/чиє, кого/небудь

Запитання 17

Прочитайте речення Хтозна(1)кому і бозна(2)чому спало на думку відправитися в той дрімучий ліс, де з(3)посеред темно(4)зеленого гілля височенних дерев ледве пробиваються які(5)сь поодинокі промені сонця.

варіанти відповідей

1

2

3

4

5

Запитання 18

Правильно наголошене слово

варіанти відповідей

одинАдцять, сантимЕтр,кіломЕтр, стовідсОтковий

одИнадцять, сантИметр,кілОметр, стовідсоткОвий

Запитання 19

. Прочитайте речення, у якому пропущено окремі слова.


… Тетяна з Андрієм … від екскурсовода, що Тарасові … встановлено тисячу двісті п’ятдесят шість … в Україні й сто двадцять вісім за кордоном.


Правильним є варіант послідовного заповнення пропусків

варіанти відповідей

Вперше, дізналися, Шевченку, пам’ятники

Уперше, дізналися, Шевченку, пам’ятників

Уперше, дізналася, Шевченко, пам’ятників

Вперше, дізналася, Шевченко, пам’ятників

Уперше, дізналися, Шевченку, пам’ятники

Запитання 20

. Прочитайте речення.

Медичний безпілотник набираєшвидкість близько … кілометрів за годину й підвищує шанси на виживання під час серцевого нападу … відсотків.


Правильним є варіант послідовного заповнення пропусків

варіанти відповідей

сто, від восьми до вісімдесяти

ста, від вісьми до восьмидесяти

ста, від восьми до восьмидесятьох

сто, від вісьми до вісімдесяти

ста, від восьми до вісімдесяти

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест