Контрольна робота "Динаміка" - ІІІ варіант

Додано: 7 грудня 2020
Предмет: Фізика, 10 клас
Тест виконано: 1 раз
10 запитань
Запитання 1

ньютон - ...

варіанти відповідей

одиниця вимірювання сили в СІ

є найуживанішою системою одиниць при проведенні вимірювань та розрахунків в різних галузях науки, техніки, торгівлі тощо

сила, яка, діючи на тіло масою 1 кг, надає йому прискорення 1 м/с2

векторна фізична величина, яка є мірою дії на тіло з боку інших тіл, у результаті чого тіло набуває прискорення або (і) деформується

Запитання 2

Взаємодія - ...

варіанти відповідей

сили, з якими тіла діють одне на одне, напрямлені вздовж однієї прямої, рівні за модулем і протилежні за напрямком

векторна фізична величина, яка є мірою дії на тіло з боку інших тіл, у результаті чого тіло набуває прискорення або (і) деформується

сила, еквівалентна всім силам,що існують та діють на тіло

дія тіл або частинок одне на одне

Запитання 3

 Перший закон Ньютона - ...

варіанти відповідей

в усіх інерціальних системах відліку перебіг механічних явищ і процесів відбувається однаково за однакових початкових умов

існують такі системи відліку, в яких будь-яке тіло, на яке не діють ніякі сили, або сума сил, що діють на нього, дорівнює нулю, зберігає стан спокою або рівномірного прямолінійного руху, допоки цей стан не змінять сили, застосовані до нього

прискорення, якого набуває тіло внаслідок дії сили, прямо пропорційне цій силі та обернено пропорційне масі тіла

сили, з якими тіла діють одне на одне, напрямлені вздовж однієї прямої, рівні за модулем і протилежні за напрямком

Запитання 4

Властивість тіла, яка полягає в тому, що для зміни швидкості руху тіла потрібен деяий час - це

варіанти відповідей

інерція

інертність

відносність

скомпенсованість

Запитання 5

Рівнодійна сил - ...

варіанти відповідей

сила, еквівалентна всім силам,що існують та діють на тіло

дія тіл або частинок одне на одне

сили, з якими тіла діють одне на одне, напрямлені вздовж однієї прямої, рівні за модулем і протилежні за напрямком

фізична величина, що характеризує ступінь взаємодії тіл

Запитання 6

У наслідок видовження пружини на 2см виникає сила пружності 3Н. За якого видовження пружини сила пружності дорівнюватиме 15Н.

варіанти відповідей

0,025м

5см

0,1м

0,25м

Запитання 7

Тіло масою 1кг рухається з постійним прискоренням 2м/с2 . Чому дорівнює зміна імпульсу тіла за 3с?

варіанти відповідей

1 кг*м/с

1,5 кг*м/с

6кг*м/с

9 кг*м/с

Запитання 8

Тіла масами 2кг і 3кг рухаються назустріч одне одному зі швидкостями 5 м/с і 4 м/с відповідно. Яким буде модуль швидкості цих тіл після непружного удару.

варіанти відповідей

0

0,4 м/с

0,5 м/с

1 м/с

Запитання 9

Вантаж масою 30 кг переміщається по горизонтальній площині під дією сили 200 Н, спрямованої вгору під кутом 30 до горизонту. Коефіцієнт тертя вантажу об площину 0,1. Визначте прискорення.

варіанти відповідей

1,73 м/с2

2,73 м/с2

3,73 м/с2

4,73 м/с2

Запитання 10

Рівнодіюча всіх сил, що діє на тіло, дорівнює нулю. Рухається це тіло або знаходиться в стані спокою?

варіанти відповідей

тіло знаходиться в стані спокою

тіло рухається рівномірно по колу в горизонтальній площині

тіло рухається рівномірно прямолінійно або перебуває в стані спокою

тіло рухається рівномірно прямолінійно

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест