Електричний струм. Закон Ома. З'єднання провідників.

22 запитання
Запитання 1

Заряд, що протікає через провідник за одиницю часу це ...

варіанти відповідей

 Сила струму

Опір

 Напруга

Закон Ома

Запитання 2

Відношення роботи, яку виконує електричне поле по переміщенню заряду, до величини заряду називають ...

варіанти відповідей

 Сила струму

Опір

 Напруга

  Закон Ома

Запитання 3

Величину, що характеризує здатність провідника протидіяти струму називають ...

варіанти відповідей

Сила струму

 Опір

 Напруга

Закон Ома

Запитання 4

Сила струму прямопропорційна напрузі та обернено пропорційна опору провідника - це

варіанти відповідей

Закон Ньютона

Напруга

Опір

Закон Ома

Питомий опір

Закон паралельного з'єднання

Запитання 5

В якому з варіантів величини та їх одиниці розміщені в правильному порядку:

1. Сила струму

2. Опір

3. Заряд

4. Напруга

варіанти відповідей

1. I, А (Ампер)

2. U, В (Вольт)

3. q, Кл (Кулон)

4. R, Ом (Ом)

1. I, А (Ампер)

2. R, Ом (Ом)

3. q, Кл (Кулон)

4. U, В (Вольт)

1. R, В (Вольт)

2. U, Ом (Ом)

3. q, Кл (Кулон)

4. I, А (Ампер)

 

1.U,Кл (Кулон)

2. q, А (Ампер)

3. I, В (Вольт)

4. R, Ом (Ом)

Запитання 6

Яка сила струму протікає по провіднику опором 20 Ом, якщо напруга на кінцях провідника 10 В?

варіанти відповідей

2 А

 

 5 А

  

200 А

 

 0,5 А

Запитання 7

На рисунку подано шкалу вимірювального приладу. Визначте покази приладу.

варіанти відповідей

 1,2 В

  

1,4 В


  1,5 В

  

1,6 В

Запитання 8

Формула для обчислення електричного опору.

варіанти відповідей

R=ρl/S

 I=q/t

U=A/q

І=U/R

Запитання 9

Яким приладом вимірюють силу струму?

варіанти відповідей

вольтметр

амперметр

омметр

реостат

Запитання 10

Вкажіть рисунок, на якому точно зображена схема даного електричного кола;

Звертайте увагу на умовні позначення

варіанти відповідей
Запитання 11

Опір провідника залежить від

варіанти відповідей

роду речовини провідника і його розмірів

роду речовини провідника і напруги на ньому

напруги на провіднику і сили струму в ньому

Запитання 12

Електричну напругу вимірюють......, який вмикають в коло .....

варіанти відповідей

амперметром, паралельно

вольтметром, паралельно

вольтметром, послідовно

амперметром, послідовно

Запитання 13

На якому малюнку зображено послідовне з'єднання провідників?

варіанти відповідей

На жодному

На обох

Запитання 14

Якою умовною позначкою в електричному колі позначається лампочка?

варіанти відповідей
Запитання 15

Напруга при паралельному з'єднанні двох провідників

варіанти відповідей

U= U1 = U2         

U= U1 + U2         

U=U1 * U2   

U=U1 / U2 

U=IRt

Запитання 16

На якому рисунку вольтметр підключено правильно?

варіанти відповідей
Запитання 17

Умовно безпечною для життя людини прийнято вважати напругу, що не перевищує ...

варіанти відповідей

36 В

220 В

42 В

12 В

100 В

Запитання 18

Ділянка кола складається з двох послідовно з'єднаних резисторів, опори яких 50 Ом та 70 Ом. Напруга на ділянці кола 60 В. Знайдіть силу струму в колі.

варіанти відповідей

0,5 А

1 А

0,05 А

50 А

Запитання 19

У коло з'єднано послідовно три провідники, опори яких 5 Ом, 6 Ом, і 12 Ом відповідно. Який опір у цій ділянці кола?

варіанти відповідей

1 Ом

23 Ом

360 Ом

60 Ом

Запитання 20

Резистора, опори яких 3 і 6 кОм, з'єднані паралельно. Яким є опір кола? Яка напруга на резистора, якщо сила струму в колі 3 мА?

варіанти відповідей

2кОм

9кОм

12 В

27 В

Запитання 21

Використовуючи дані, наведені на рисунку, визначте показання амперметра.

варіанти відповідей

7,5 А

0,75 А

1,5 А

5,5 А

Запитання 22

Електронагрівник виготовлено з нікелінового дроту площею перерізу 0,1 мм2. Чому дорівнює довжина цього дроту, якщо за напруги на ньому 220 В сила струму дорівнює 4 А?

варіанти відповідей

0,131 м

1,31 м

13,1 м

131 м

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест