Контрольна робота Геометричні перетворення

Додано: 19 квітня
Предмет: Геометрія, 9 клас
Тест виконано: 799 разів
12 запитань
Запитання 1

Запишіть формули паралельного перенесення, при якому точка А переходить у точку А’, якщо А(4; 8), А'(–6; 3)

варіанти відповідей

x' = x – 6; y' = y + 3

x' = x + 10; y' = y + 5

 x' = x – 5; y' = y – 10

x' = x – 10; y' = y – 5

Запитання 2

Вкажіть точки, симетричні одночасно обом даним точкам т А(–2; 1)  та В(2; 5) відносно осі ординат?

варіанти відповідей

А′ (-2; -1) , В′ (-2; -5)

А′ (2; 1) , В′ (-2; 5)

А′ (2; -1) , В′ ( - 2;5)

А′ (-2; -1) , В′ ( 2;-5)

Запитання 3

Знайдіть координати точки, яка буде центром симетрії для точок А(0; 6) та В(–1; 6).

варіанти відповідей

(–0,5; 12)

 (–0,5; 6)

(–1; 6)

(0,5; –6)

Запитання 4

В яку точку переходить точка А(–2; 0) при повороті відносно початку координат на 180° за годинниковою стрілкою?

варіанти відповідей

А'(0; 2)

А'(2; 2)

А'(–2; –2)

А'(2; 0)

А'(0; –2)

Запитання 5

Паралельне перенесення задано формулами: x’ = x – 1; y’ = y + 2. У яку точку при цьому паралельному перенесенні переходить точка А(4; –2)?

варіанти відповідей

А'(6; –3)

А'(3; 0)

А'(–4; 0)

А'(5; 4)

Запитання 6

Дано точки А (-3;4), В (1;5) і С (1;1). Побудуйте відрізок

А′В′ симетричний до відрізка А В відносно точки С. .Вкажіть координати

 точок А′ та В′

.

варіанти відповідей

А′ (5;-2) В′ (1;-3)

А′ (3;-4)) В′ (-1;-5)

А′ (5;-3) В′ (1;-2)

А′ (4;-2) В′ (2;-3)

Запитання 7

При паралельному перенесенні точка М (-2;6) переходить в точку

 Р (3; -1). В яку точку переходить при цьому паралельному перенесенні

 точка К(-1;9)?

варіанти відповідей

К′ (4;2)

К′ (4;-2)

К′ (-6;-2)

К′ (-4;-2)

Запитання 8

Записати рівняння кола, в яке переходить коло (х-2)2 +(У+5)2=25

при паралельному  перенесенні на вектор ( -3, 4)

варіанти відповідей

(х+1)2 +(У+1)2=25

(х-1)2 +(У+5)2=25

(х+1)2 +(У-1)2=25

(х-3)2 +(У+9)2=25

Запитання 9

При переміщенні прямокутний трикутник АВС з катетами АВ та ВС перейшов у трикутник А’В’С’. Знайдіть гіпотенузу трикутника А’В’С’, якщо АВ = 12 см, ВС = 5 см.

варіанти відповідей

7 см

13 см

12 см

5 см

Запитання 10

Рівнобедрений трикутник АВС з основою АВ при переміщенні перейшов у трикутник А’В’С’. Знайдіть величину кута ∠С’, якщо ∠А = 40°.

варіанти відповідей

∠С=40°

∠С=70°

∠С=100°

∠С=80°

Запитання 11

Яка з наведених фігур має тільки одну вісь симетрії?

варіанти відповідей

квадрат


рівнобічна трапеція

 коло

відрізок

Запитання 12

Яка з наведених точок, симетрична симетрична точці А(-7; -3) відносно осі абсцис?

варіанти відповідей

(- 7; 3)

 (7; 3)

 (7; -3)

 (-7; -3)

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест