Симетрія відносно точки. Симетрія відносно прямої.

Додано: 19 квітня
Предмет: Геометрія, 9 клас
Тест виконано: 122 рази
15 запитань
Запитання 1

На рисунку відрізок BD - висота рівнобедреного трикутника АВС, проведена до основи. Укажіть відрізок, у який переходить відрізок AD внаслідок симетрії відносно прямої ВD

варіанти відповідей

АВ

АС

СD

ВD

Запитання 2

Яка з наведених фігур має безліч осей симетрії?

варіанти відповідей

квадрат

коло

рівнобічна трапеція

відрізок

рівносторонній трикутник

Запитання 3

Яка з наведених точок, симетрична точці С(-5; 3) відносно осі абсцис?

варіанти відповідей

(- 5; - 3)

(5; 3)

( 5; - 3 )

(3; -5)

(-5; 3)

Запитання 4

Яка з наведених точок симетрична точці А(-4; 7) відносно початку координат?

варіанти відповідей

(4; 7)

(4; - 7)

(- 4; - 7)

(-4; 7)

(-7; 4)

Запитання 5

Скільки осей симетрії має квадрат?

варіанти відповідей

2

6

4

безліч

Запитання 6

Якщо дві фігури суміщаються переміщенням, то вони називаються ...

варіанти відповідей

рівними

подібними  

схожими

близнюками

Запитання 7

Якою буде довжина відрізка 10 см при переміщенні (русі)?

варіанти відповідей

5 см

20 см

10 см

30 см

Запитання 8

Дано точку К(3; -2). Вкажіть координати точки, симетричної до точки К відносно точки N(1;0)

варіанти відповідей

(1; 2)

(-1; 2)

(1; -2)

(-1; -2)

Запитання 9

На якому з малюнків точки A і A’ симетричні відносно прямої l ?

варіанти відповідей
Запитання 10

Точки А(-2; у) і В(х; 5) симетричні відносно початку координат. Знайдіть х та у

варіанти відповідей

 х = -2; у = -5

 х = -2; у = 5

х = 2; у = -5

х = 2; у = 5

Запитання 11

Укажіть малюнок, на якому зображено осьова симетрія

варіанти відповідей
Запитання 12

Дано точку М(-2;2). Знайти координати точки М1 при симетрії відносно прямої у=3.

варіанти відповідей

(-2;-2)

(-4;8)

(8;-4)

(-2;4)

Запитання 13

6. Відносно якої точки симетричні точки С( 3;5) і D( -1; -3 ) ?

варіанти відповідей

М(2;2);

N(-2;4);

В(4;8);

Р(1;1);

К(-1;-1).

Запитання 14

Укажіть малюнок, на якому зображено центральна симетрія

варіанти відповідей
Запитання 15

Знайти образ точки А(4; -2) при симетричному відображенні відносно осі ординат.

варіанти відповідей

(4;0)

(-4;-2)

(-4;2)

(4;2)

(0;-2)

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест