Контрольна робота, ІІ семестр.11 клас

Додано: 28 квітня 2020
Предмет: Біологія, 11 клас
Тест виконано: 1020 разів
12 запитань
Запитання 1

Як називається загальна кількість особин яка проживає на певній території і належить до однієї популяції.

варіанти відповідей

структура

ареал

щільність

чисельність

Запитання 2

Середня кількість особин на одиницю площі чи об’єму на

певній території, які належать до однієї популяції, — це:

варіанти відповідей

структура

ареал

щільність

чисельність

Запитання 3

Утворення двох видів птахів, які мали спільного предка, на

сусідніх островах є прикладом видоутворення:

варіанти відповідей

алопатричного

шляхом схрещування

симпатричного

шляхом поліплоїдії

Запитання 4

Критерій виду, який характеризує схожість зовнішньої і вну-

трішньої будови організмів одного виду:

варіанти відповідей

екологічний


морфологічний

генетичний

біохімічний

Запитання 5

Яка наука займається вивченням і класифікацією живих організмів? 

варіанти відповідей

палеонтологія

антропологія

філогенія

систематика

Запитання 6

Епідемію грипу, що охоплює цілі континети, називають:

варіанти відповідей

пандемією

коронавірусом

курячим грипом

свинячим грипом

Запитання 7

Неклітинною формою життя є:

варіанти відповідей

хламідія

вірус грипу

гриб пеніцил

дизентерійна амеба

Запитання 8

Не мають клітинної стінки. Є щільний покрив — пелікула, яка підтримує форму клітини. У клітинах по два ядра.

варіанти відповідей

інфузорії

тварини

 рослини

гриби

Запитання 9

Процес зміни біоценозу

варіанти відповідей

ерозія 

корозія

сукцесія

пожари

Запитання 10

Береза — це

варіанти відповідей

консумент

продуцент

редуцент

Запитання 11

Окрім позитивних є,на жаль, і негативні наслідки "Зеленої революції". Оберіть їх :

варіанти відповідей

циркуляція у живій природі пестицидів із мутагенним та канцерогенним ефектом

посилення забруднення через збільшення потреби в енергоресурсах

ерозія грунтів через іригацію (зрошування) та вичерпання підземних вод

скорочення біорізноманіття через збільшення посівних площ

зменшення генетичного різноманіття через заміну місцевих сортів на завезені

екологічні катастрофи через експансії (поширення) чужорідних видів

Запитання 12

Селекція - наука про :

варіанти відповідей

створення нових і поліпшення вже існуючих сортів рослин

створення нових і поліпшення вже існуючих сортів рослин і порід свійських тварин

створення нових і поліпшення вже існуючих сортів рослин і порід свійських тварин і штамів мікроорганізмів

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест