Контрольний тест. Застосування результатів біологічних досліджень у селекції та біотехнології

Додано: 28 квітня 2020
Предмет: Біологія, 11 клас
Тест виконано: 207 разів
25 запитань
Запитання 1

Укажиіть, для чого в селекції рослин застосовувають поліплоїдію

варіанти відповідей

для отримання продуктивних порід

для отримання низькорослих рослин

для подолання беспліддя у біологічно віддаленних гібридів

для отримання скоростиглих сортів

Запитання 2

Чисті лінії це:

варіанти відповідей

міжклітинні гібриди

популяції гомозиготних організмів

природні популяції організмів

популяції гетерозиготних організмів

Запитання 3

Укажіть фактор, що призводить до утворення сортів і порід (за Дарвіном):

варіанти відповідей

вплив умов середовища

спадкова мінливість

боротьба за існування

природний добір

Запитання 4

При спорідненому схрещуванні можно одержати:

варіанти відповідей

підвищення "життєвої сили" організмів

підвищення плодючесті

підсилення домінантних ознак

чисті лінії

Запитання 5

Укажіть назву методу, який не застосовують в селекції бактерій:

варіанти відповідей

цитогенетичний

мутагенезу

генної інженерії

клітинної інженерії

Запитання 6

Гетерозис виявляється у:

варіанти відповідей

посиленні рецесивності у гібрида

збільшенні продуктивності гібрида

зменшенні плодючості гібрида

збільшенні гомозиготності гібрида

Запитання 7

Укажіть фактори біологічного мутагенезу:

варіанти відповідей

похідні азотистих основ

ультразвук

бактеріальні та вірусні інфекції

гамма- випрмінювання

Запитання 8

Аутбридинг це:

варіанти відповідей

схрещування не спорідненних організмів

близькоспоріднене схрещування

отримання поліплоїдних організмів

механізм підтримання гомеостазу

Запитання 9

Віддаленими гібридами є:

варіанти відповідей

томат с геном тріскі

тритікале, бістер, архаромерінос

костромська порода корів, тритікале.

велика біла свиня, мул

Запитання 10

Завдяки методам генної інженерії в промислових масштабах отримують:

варіанти відповідей

глюкозу і галактозу

адреналін

інсулін та інтерферон

пантокрин

Запитання 11

Східноазійський центр походження культурних рослин є батьківщиною:

варіанти відповідей

твердої пшениці, бавовника

картоплі, гарбузів, арахісу

сої,гречки, рису, проса

перцю, баклажанів, томатів

Запитання 12

Південноазійський тропічний центр походження:

варіанти відповідей

кукурудзи, квасолі, какао

картоплі, томата, арахіса

моркви, капусти, буряка

лимона, апельсина, огірка

Запитання 13

Генна модифікація- це результат перенесення в геном організму якогось гену, або певної групи генів без участі статевого розмноження це:

варіанти відповідей

аутбридінг

горізонтальне перенесення генів

інбридінг

вертикальне перенесення генів

Запитання 14

Чим відрізняються трансгенні організми від хімерних

варіанти відповідей

містять генетично різнорідні клітини

містять чужерідні для цього виду гени

містять генетично однорідні клітини

містять модифіковані клітини цього організму

Запитання 15

Укажіть вид схрещування, що не належить до інбридінгу:

варіанти відповідей

споріднених організмів

метод " розведення в собі"

генетично віддалених форм

для закріплення певної ознаки

Запитання 16

Схрещування організмів одного виду, які мають спільних предків, називають:

варіанти відповідей

інбридинг

аутбридинг

панміксія

поліплоідія

Запитання 17

Схрещування, завдяки якому в селекції отримали гібриди тритікале, бістера, мула :

варіанти відповідей

міжпорідна гібридизація

міжлінійна гібридизація

віддалена гібридизація

міжсортова гібридизація

Запитання 18

Організми, тканини яких складаються з генетично неоднакових клітин, це:

варіанти відповідей

мутантні

химерні

гібридні

трансгенні

Запитання 19

Назвіть центр, який є батьківщиною яблуні, персіка, хурми

варіанти відповідей

Східноазійський

Середземноморський

Абіссінський

Андійський,

Запитання 20

При поліплоідії відбувається:

варіанти відповідей

збільшення кількості клітин

зміна структури хромосом

збільшення кількості хромосом, кратне (n)

зміна структури генів

Запитання 21

Форма добору для отримання чистих ліній називають:

варіанти відповідей

індивідуальний

масовий

несвідомий

природний

Запитання 22

Селекціонер- рослинник, створив високоолійні сорти соняшнику:

варіанти відповідей

В.М. Ремесло

Л.П. Симеренко

Л.Л.Семполовський

В.С Пустовойт

Запитання 23

Метод отримання фітофторостійків сортів картоплі шляхом перенесення генів стійкості від дикого виду картоплі до елітного сорту це:

варіанти відповідей

трансгенез

цисгенез

рекомбіногенез

гістогенез

Запитання 24

Селекціонер, закріпив за Україною статус "житниці Європи":

варіанти відповідей

В.М. Ремесло

П.Х. Гаркавий

М.Ф. Іванов

О.С. Алексєєва

Запитання 25

До методів клітинної інженерії не відноситься:

варіанти відповідей

метод культур

метод секвенування

метод клонування

метод гаплоїдів

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест