Молекулярний рівень організації живого (ч.1) (підготовка до ЗНО)

Додано: 28 квітня 2020
Предмет: Біологія, 11 клас
Тест виконано: 35 разів
12 запитань
Запитання 1

Органогенним елементом є:

варіанти відповідей

Гідроген

Аурум

Калій

Купрум

Запитання 2

До гексоз відноситься:

варіанти відповідей

глюкоза

лактоза

рибоза

сахароза

Запитання 3

Аспарагін - це:

варіанти відповідей

моносахарид

амінокислота

азотиста основа

ліпід

Запитання 4

Пептидний зв'язок є характерною рисою:

варіанти відповідей

моносахаридів

білків

нуклеотидів

ліпідів

Запитання 5

Структурну функцію в клітинах грибів виконує:

варіанти відповідей

крохмаль

глікоген

сахароза

хітин

Запитання 6

Укажіть, якою є загальна формула простих вуглеводів:

варіанти відповідей

CnH2n

CnH2n-2

CnH2nOn

CnH2nNH2

Запитання 7

Молекула ДНК розпалася на два ланцюги. Визначено послідовність нуклеотидів в одному з ланцюгів: ТАЦ - АТГ - ЦАЦ - АТЦ. Укажіть послідовність нуклеотидів у другому ланцюгу ДНК:

варіанти відповідей

АУГ - УАЦ - ГУГ - УАГ

АТГ - ТАЦ - ГТГ - ТАГ

АЦТ - ТАГ - ГТГ - ТАГ

ТАЦ - АТГ - ЦАЦ - АТЦ

Запитання 8

Визначте, яку функцію виконує активний центр:

варіанти відповідей

є місцем з'єднання білкової і небілкової частин молекули ферменту

визначає чутливість ферменту до факторів навколишнього середовища

забезпечує переведення ферменту з неактивного стану в активний

забезпечує каталіз хімічних реакцій

Запитання 9

Укажіть, РНК якого типу найменше в клітині:

варіанти відповідей

і-РНК

т-РНК

р-РНК

Запитання 10

Вірним є твердження:

варіанти відповідей

Азот є структурним елементом усіх білків, нуклеїнових кислот, вуглеводів

Фосфор входить до складу всіх білків і АТФ

Крохмаль складається з решток глюкози

Моносахариди не можуть існувати в циклічній формі

Запитання 11

Укажіть, який процес виконує захисну функцію:

варіанти відповідей

синтез інсуліну

покриття нирок шаром жиру

накопичення крохмалю

синтез пепсину

утворення колагену

Запитання 12

В якому вуглеводі кількість атомів Карбону найбільша:

варіанти відповідей

глікоген

рибоза

гексоза

лактоза

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест