Контрольна робота "Координати на площині".

Додано: 18 жовтня 2023
Предмет: Геометрія, 9 клас
7 запитань
Запитання 1

Знайдіть координати середини відрізка АВ, якщо А (-5;0), В (-1;-4).

варіанти відповідей

(3;2)

(-2,5;-2,5)

(-2;2)

(-3;-2)

Запитання 2

Знайдіть відстань між точками А (5;4) і В (4;1).

варіанти відповідей

10

√10

4√3

√106

Запитання 3

Яке з наведених рівнянь є рівнянням кола з центром у точці (-5;6) і радіусом 25?

варіанти відповідей

(х+5)^2+(у-6)^2=625

(х+5)^2+(у-6)^2=25

(х-5)^2+(у+6)^2=625

(х+5)^2+(у-6)^2=5

Запитання 4

Яка з наведених точок належить прямій 5х-7у+12=0?

варіанти відповідей

(1;-1)

(-1;1)

(2;2)

(4;1)

Запитання 5

Яка з наведених формул неправильна?

варіанти відповідей

sin(180º-a) = sin a

cos(90º-a) = cos a

sin(90º-a) = cos a

cos(180º-a) = -cos a

Запитання 6

Який із наведених виразів має від'ємне значення?

варіанти відповідей

sin103º

cos3º

tg3º

cos103º

Запитання 7

Установіть відповідність між точкою (1-4) та її розташуванням на координатній площині (А-Д).

1) А (5;-5) А) ІІІ координатна чверть

2) В (0;-5) Б) Вісь абсцис

3) C (-5:-5) В) ІІ координатна чверть

4) D (-5;0) Г) IV координатна чверть

Д) Вісь ординат

варіанти відповідей

1-Г, 2-Б, 3-А, 4-Д

1-А, 2-Д, 3-Г, 4-Б

1-Г, 2-Д, 3-А, 4-Б

1-Б, 2-В, 3-Д, 4-А

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест