"Механічний рух" узагальнення теми

Додано: 9 грудня 2023
Предмет: Фізика, 7 клас
30 запитань
Запитання 1

Як називається фізична величина, що дорівнює максимальній відстані, на яку відхиляється тіло від положення рівноваги під час коливань?

варіанти відповідей

Механічне коливання

Частота коливань

Період коливань

 Амплітуда коливань

Запитання 2

До якого виду руху можна віднести рух гойдалки?

варіанти відповідей

Прямолінійний рух

Обертальний рух

 Хаотичний рух

Коливальний рух

Запитання 3

Як називається фізична величина, яка дорівнює кількості коливань за одиницю часу?

варіанти відповідей

Механічне коливання

Частота коливань

Амплітуда коливань

Період коливань

Запитання 4

До якого виду руху можна віднести рух Місяця навколо Землі?

варіанти відповідей

Прямолінійний рух

 Обертальний рух

Коливальний рух

Хаотичний рух

Запитання 5

Який з наведених виразів використовують для визначення періоду обертання?

варіанти відповідей

T/N


t/N

N/t

T/t

Запитання 6

Який з наведених виразів використовують для визначення частоти коливань?

варіанти відповідей


T/N


t/N

N/t

T/t

Запитання 7

Швидкість потяга 20 м/с. Скільки обертів за хвилину зробить

колесо локомотива, радіус якого 1,2 м?

варіанти відповідей

159

100

200

20

Запитання 8

Вентилятор за 0,4 хвилини здійснює 720 обертів. Чому дорівнює частота обертання вентилятора?

варіанти відповідей

1800 об/с

288 об/с

20 об/с

30 об/с

Запитання 9

Амплітуда коливань маятника становить 4 см. Який шлях проходить кулька маятника за три періоди?

варіанти відповідей

8 см

16 см

24 см

48 см

Запитання 10

Механічним рухом називається 

варіанти відповідей

Рух тіла відносно інших тіл

Зміна з часом положення тіла або частин тіла в просторі відносно інших тіл

Пройдений шлях

Зміна положення тіла відносно інших тіл

Запитання 11

Коливальний рух - це… : 

варіанти відповідей

Рух тіла по колу

Рух тіла по кривій

Рух, який періодично повторюється

Переміщення тіла по довільній траєкторії

Запитання 12

Одиницею вимірювання в СІ швидкості руху є:

варіанти відповідей

км/год

м/с 

об/с

1/с

Запитання 13

Одиницею вимірювання в СІ періоду є: 

варіанти відповідей

1/с

с

об/с

м

Запитання 14

Яка швидкість більша: 180 км/год чи 25 м/с? 

варіанти відповідей

Швидкість 180 км/год більша ніж 25 м/с

Швидкість 180 км/год меньша ніж 25 м/с

Швидкості однакові

Немає правильної відповіді

Запитання 15

Задача. Визначте, який період коливань гойдалки, якщо частота коливань становить 0,5 Гц. 

варіанти відповідей

2 с

0,5 с

2 Гц

0,5 Гц

Запитання 16

Задача. Протягом 0,5 год пішохід рухався зі швидкістю 1,1 м/с, а наступну 1 год – зі швидкістю 1,5 м/с. Визначте середню швидкість пішохода за весь час руху.

варіанти відповідей

1,37 м/с

0,73 м/с

0,00048 м/с

0,2 м/с

Запитання 17

Визначте, яка частота коливань гойдалки, якщо період становить 5 с.

Записати лише число, з точністю до десятих (ν=________Гц).


варіанти відповідей

0,22

0,2

0,35

0,5

Запитання 18

У скільки разів обертова частота секундної стрілки годинника перевищує обертову частоту хвилинної стрілки? Записати лише число, з точністю до цілих

(n1/n2=____разів)

варіанти відповідей

60

50

45

40

Запитання 19

Відстань між двома містами електропоїзд проходить за 1,5 год, рухаючись зі швидкістю 80 км/год. За який час цю відстань пройде автомобіль, рухаючись зі швидкістю 20 м/с? Відповідь подати в годинах. Записати лише число, з точністю до дисятих (t=________год).

варіанти відповідей

1,8

1,78

1,7

2,8

Запитання 20

Уявна лінія, яку описує в просторі точка, що рухається

варіанти відповідей

Траєкторія

Механічний рух

Пройдений шлях

Переміщення

Запитання 21

Кулер комп’ютера за 50 секунд здійснює 2000 обертів. Чому дорівнює період обертання кулера? Записати лише число, з точністю до тисячних (Т=________с)

варіанти відповідей

5

0,0255

0,25

0,025

Запитання 22

Яка швидкість більша: 6 км/хв чи 35 м/с?

варіанти відповідей

35 м/с


6 км/хв чи 35 м/с


6 км/хв

Запитання 23

Амплітуда незатухаючих коливань точки струни 1 мм, а частота 1 кГц. Який шлях пройде точка за 0,2 с? Записати лише число, з точністю до дисятих (l=________м)


варіанти відповідей

4,2

3,8

0,8

2,4

Запитання 24

Оберіть графік залежності швидкості рівномірного руху від часу.

варіанти відповідей
Запитання 25

За графіком залежності шляху від часу для рівномірного руху (рис. 1) визначте швидкість руху тіла. Відповідь подайте в м/с і км/год.

варіанти відповідей

0,9 м/с; 3,24 км/год

14 м/с; 50,4 км/год

9 м/с; 32,4 км/год

1,4 м/с; 5,04 км/год

Запитання 26

Період малих коливань нитяного маятника:

варіанти відповідей

залежить від довжини нитки

залежить від маси тягарця

залежить від амплітуди коливань

не залежить від земного тяжіння

Запитання 27

Швидкість рівномірного руху — це фізична величина, яка дорівнює:

варіанти відповідей

добутку шляху, який подолало тіло, і часу руху

відношенню часу руху до шляху, який подолало тіло

половині суми початкової та кінцевої швидкостей руху

відношенню шляху, який подолало тіло, до часу руху

Запитання 28

Потяг, який прямує від однієї станції до іншої, перебуває у стані спокою відносно:

варіанти відповідей

центра Землі

пасажира, що сидить у кріслі вагона

точок на ободі колеса вагона

рейок, по яких він рухається

Запитання 29

Використовуючи дані рисунка, визначте, через який час зустрінуться автомобілі.

варіанти відповідей

Через 4 с.

Через 1 с.

Через 2 с.

Через 3 с

Запитання 30

На рисунку наведено графік швидкості руху автомобіля. Визначте максимальну швидкість руху автомобіля та весь шлях, що він подолав.

варіанти відповідей

Vmax=75 км/год, S≈2 км

Vmax=70 км/год, S≈2 км

Vmax=75 км/год, S≈2,5 км

Vmax=70 км/год, S≈2,5 км

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест