25 травня о 19:00Вебінар: Виховна робота класного керівника та завершення навчального року в умовах дистанційного навчання

Контрольна робота ІІ семестр "Металічні елементи та їх сполуки".

Додано: 18 травня 2020
Предмет: Хімія, 11 клас
Тест виконано: 38 разів
34 запитання
Запитання 1

Оберіть рядок, який містить лише символи металічних елементів

варіанти відповідей

Na; B; Ba; K

Zn; Cu; Hg; Li

Mg; Ba; Si; Cs

Ca; C; N; Ni

Запитання 2

Виберіть твердження, яке характеризує більшість металів при 250 С

варіанти відповідей

рідкі речовини

газоподібні речовини

плавляться

тверді речовини

Запитання 3

Виберіть твердження, яке характеризує фізичні властивості металів

варіанти відповідей

теплопровідність, пластичність

крихкість, прозорість

еластичність, діелектричність

пластичність, прозорість

Запитання 4

Виберіть метали, які мають забарвлення

варіанти відповідей

залізо і цинк

мідь і золото

алюміній та кальцій

ртуть та магній

Запитання 5

Вкажіть розташування лужних елементів у періодичній системі хімічних елементів.

варіанти відповідей

головна підгрупа ІІ групи

І період

головна підгрупа І групи

ІІ період

Запитання 6

Вкажіть тип хімічного звязку в металах

варіанти відповідей

йонний

ковалентний полярний

металічний

ковалентний неполярний

Запитання 7

Виберіть твердження, які характеризують атоми металічних елементів у хімічних реакціях

варіанти відповідей

приймають електрони і відновлюються

не змінюють ступінь окиснення

віддають електрони і окиснюються

віддають електрони і відновлюються

Запитання 8

На зовнішньому енергетичному рівні в атомах металів розташовані

варіанти відповідей

4-5 електронів

7-8 електронів

1-3 електрони

2-5 електрони

Запитання 9

Фізичні властивості металів обумовлені

варіанти відповідей

кольором металів

наявністю йонів у кристалічних гратках металів

наявністю вільних електронів в кристалічних гратках металів

відсутністю "електронного газу" в кристалічних гратках металів

Запитання 10

Виберіть ряд, в якому розташовані набільш електропрjвідні метали

варіанти відповідей

калій, кальцій, магній

алюміній, золото, срібло

алюміній, срібло, кальцій

барій, магній, ртуть

Запитання 11

Виберіть рідкий метал

варіанти відповідей

калій

вольфрам

ртуть

свинець

Запитання 12

Назва бінарної сполуки металу з Нітрогеном

варіанти відповідей

нітрати

нітриди

нітрити

нітросполуки

Запитання 13

При взаємодії заліза з хлором утворюється

варіанти відповідей

ферум(ІІ)хлорид

ферум(ІІ)- та ферум(ІІІ) хлориди

ферум(ІІІ)хлорид

ферум(ІІІ)перхлорат

Запитання 14

Вкажіть електронну формулу Алюмінію

варіанти відповідей

1s22s22p63s23p6

1s22s22p63s23p1

1s22s22p63s13p2

1s22s22p1

Запитання 15

При взаємодії заліза з чистим киснем утворюється

варіанти відповідей

FeO

Fe2O3

Fe3O4

FeO2

Запитання 16

Яка з наведених схем хімічних реакцій описує процес алюмотермії

варіанти відповідей

4Al + 3O2 → 2Al2O3

3Fe3O4 + 8Al → 9Fe + 4Al2O3

2Al + 3Cl2 → 2AlCl3

Al2O3 + 3CO → 2Al + 3CO2

Запитання 17

Вкажіть ефект якісної реакції на катіони Fe3+

варіанти відповідей

темно-синій осад

білий осад

бурий осад

зеленувато-білий осад

Запитання 18

Вкажіть, як називається процес руйнування металів у природних умовах:

варіанти відповідей

корозія

алюмінотермія

електроліз

металургія

Запитання 19

Вкажіть продукти реакції в рівнянні : Al2O3 + H2SO4 = ... + ...

варіанти відповідей

Al(SO4)3 + Н2О

Al2(SO4)3 + Н2О

Al2(SO4)3 + Н2

AlSO4 + Н2О

Запитання 20

Чому алюміній, з якого зроблена ложка, не реагує з борщем?

варіанти відповідей

тому що алюміній утворює оксидну плівку

тому що алюміній утворює токсичну плівку

тому що алюміній хімічно не активний

тому що алюміній утворює йодидну плівку

Запитання 21

Властивості елементів – металів у головних підгрупах згори вниз: 

варіанти відповідей

посилюються

не змінюються

послаблюються

Запитання 22

Укажіть назву металічного елемента, атом якого має електронну формулу        1S22S22P63S2

варіанти відповідей

алюміній      

магній

кальцій

натрій

Запитання 23

Укажіть перелік, до якого ввійшли символи лише металічних елементів

варіанти відповідей

Li, O, P, K                 

Ne, Zn, Ca, Ni           

Mg, Na, Al, Fe   

B, C, N, F N , F   

Запитання 24

Виявити в розчині катіон Fe3+ можна за допомогою

варіанти відповідей

кислоти

натрій гідроксиду

води

Запитання 25

Установіть послідовність застосування реагентів та умов реакцій для здійснення перетворення:

        1.            2.           3.           4. 

    Al → Al₂O₃ → AlCl₃ → Al(OH)₃ → Al₂O₃.


    а) НСІ;    б) О;    в) NaOH;    г) НО; д) t 0.

варіанти відповідей

 1) - г); 2) - а); 3) - в); 4) - д).

 1) - б); 2) - а); 3) - г); 4) - в).

 1) - б); 2) - а); 3) - в); 4) - д).

 1) - а); 2) - б); 3) - в); 4) - г).

Запитання 26

Позначте всі фізичні властивості лужних металів.

варіанти відповідей

не проводять електричний струм

 не мають запаху 

безбарвні 

 вибухонебезпечні

за звичайних умов — аморфні речовини 

м’які

Запитання 27

Укажіть властивості, які проявляють оксид і гідроксид алюмінію

варіанти відповідей

окисні

кислотні

амфотерні

основні

Запитання 28

Чому чисте залізо досить важко зберігати довго?

варіанти відповідей

воно швидко окислюється

тривалий процес ржавіння

реагує з О2

вступає в реакції з усіма сусідніми речовинами

Запитання 29

Який метал найпоширеніший у світі?

варіанти відповідей

Na

Al

Fe

Mg

Запитання 30

Чому саме з алюмінію виготовляють електричні дроти? (декілька відповідей)

варіанти відповідей

легкоплавкий

легкий

висока теплопровідність

висока електропровідність

Запитання 31

Вибрати рядок сполук з якими буде реагувати амфотерний Al2O3

варіанти відповідей

Be(OH)2, O2

HCl, NaOH

H2O, ZnO

NaCl, BeO

Запитання 32

Яке значення Феруму в організмі людини?

варіанти відповідей

Входить до складу гемоглобіну крові

Впливає на ріст кісток

Обумовлює згортання крові

Приймає участь у передачі нервового імпульсу

Запитання 33

Укажіть послідовність реагентів у ланцюжку перетворень:

Ba→BaO→Ba(OH)2→BaCl2→BaSO4

варіанти відповідей

O2 , H20, HCl, K2SO4

O2 , HCl ,H2O, H2SO4

K2SO4, H2O, HCl, O2

H2O, O2, HCl, K2SO4

Запитання 34

На 8 г магній оксиду подіяли сульфатною кислотою, яка маса солі утворилась

варіанти відповідей

24г

20г

40г

25 г

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест