Контрольна робота "Оптика"

Додано: 28 березня 2023
Предмет: Фізика, 11 клас
Тест виконано: 226 разів
9 запитань
Запитання 1

Який вигляд має формула взаємозв'язку маси й енергії?

варіанти відповідей

Е = ȟ ν

ṁ = ȟ ν / с2

Е = ṁс2

р = ȟ / λ

Запитання 2

Незаряджену цинкову пластину освітлюють світлом електричної дуги. Яким буде результат досліду?

варіанти відповідей

а) пластина залишається електронейтральною

б) пластина зарядиться позитивним зарядом

в) пластина зарядиться негативним зарядом

г) правильної відповіді немає

Запитання 3

Що таке червона межа фотоефекту?

варіанти відповідей

а) це найбільша довжина світлової хвилі, за якої фотоефект відбувається, але вибитим елетронам кінетична енергія не надається

б) це найбільша частота світла, за якої фотоефект ще відбувається, але вибитим електронам кінетична енергія не надається

в) це найменша енергія фотона, здатного викликати явище фотоефекту

г) інша відповідь

Запитання 4

Яка величина є однаковою в будь-якій інерціальній системі відліку?

варіанти відповідей

а) енергія тіла

б) імпульс  тіла

в) швидкість тіла

г) швидкість тіла в вакуумі

Запитання 5

Де використовується внутрішній фотоефект? Вказати неправильну  відповідь.

варіанти відповідей

а) у фоторезисторах

б) у напівпровідникових фотоелементах

в) у вакуумних фотоелементах

г) у сонячних батареях

Запитання 6

Червона межа фотоефекту для пластини - 233,3 нм. Чи спостерігатиметься фотоефект при освітленні платини світлом з частотою 5,4 ⋅1014  Гц?

варіанти відповідей

а) так

б) ні

Запитання 7

Визначити енергію спокою тіла масою  1 кг.

варіанти відповідей

а) 9 ⋅1016 Дж

б) 3 ⋅108 Дж

в) 9 1018 Дж

г) 9 ⋅1015 Дж

Запитання 8

Визначити максимальну швидкість електронів вибитих із цезію фіолетовим світлом з довжиною хвилі 400нм, якщо робота виходу електронів з нього 1,89 еВ.

варіанти відповідей

6,9 ⋅ 105 м/с

правильної відповіді немає

5,6 ⋅ 105 м/с

6,6 ⋅ 106 м/с

Запитання 9

Фотони ультрафіолетового випромінювання з енергією 14 еВ вибивають електрони із золотої пластини. Визначити максимальний імпульс, який передається пластині внаслідок вилітання кожного електрона. Робота виходу електрона із золота 4,58 еВ.

варіанти відповідей

6,25 ⋅ 10-25 кг⋅м/с

2,24 ⋅ 10-26 кг⋅м/с

5,24 ⋅ 10-26 кг⋅м/с

2,65 ⋅ 10-25 кг⋅м/с

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест