Контрольна робота з теми "Квантова оптика"

Додано: 30 березня 2023
Предмет: Фізика, 11 клас
Тест виконано: 542 рази
9 запитань
Запитання 1

Що таке фотоефект?

варіанти відповідей

Явище електромагнітного випромінювання, в результаті передається електронам речовини енергія і вони переходять у звичайний стан

Явище взаємодії з речовиною, енергія фотонів переходить у енергетичний стан

Явище взаємодії електромагнітного випромінювання з речовиною, в результаті якого енергія фотонів передається електронам речовини й останні переходять у новий енергетичний стан

Явище взаємодії, в результаті енергія передається речовині

Запитання 2

Оберіть формулу для обчислення енергії кванта

варіанти відповідей

Е = hc/λ

 E = hp

 E = hν

Е = hλ/c

Запитання 3

Оберіть закони фотоефекту

варіанти відповідей

Кількість електронів прямо пропорційна світлу.

Максимальна енергія електронів не залежить від світла, енергія електронів прямо пропорційна частоті світла.

Кількість фотоелектронів прямо пропорційна інтенсивності світла.

Максимальна кінетична енергія фотоелектронів не залежить від інтенсивності світла, кінетична енергія фотоелектронів прямо пропорційна частоті світла.

Для речовини існують значення частоти та довжини хвилі світла, які відповідають ефекту; світло з більшою частотою та меншою довжиною хвилі ефекту не викликає.

Для кожної речовини існують порогові значення частоти та довжини хвилі світла, які відповідають межі існування фотоефекту; світло з меншою частотою та більшою довжиною хвилі фотоефекту не викликає.

Запитання 4

Де широко використовують явище фотоефекту?

варіанти відповідей

Наука

Військова справа

Аеронавігація

Техніка

Сільске господарство

Вдома

Запитання 5

Що називають червоною межею фотоефекту? 

варіанти відповідей

Максимальна частота (максимальна довжина хвилі ) падаючого світла, при якій ще можливий фотоефект

Мінімальна частота (максимальна довжина хвилі ) падаючого світла, при якій ще можливий фотоефект

Максимальна частота (мінімальна довжина хвилі ) падаючого світла, при якій ще можливий фотоефект

Мінімальна частота (мінімальна довжина хвилі ) падаючого світла, при якій ще можливий фотоефект

Запитання 6

Що таке «корпускулярно-хвильовий дуалізм»?

варіанти відповідей

Гіпотеза про те, що будь-яка частинка має властивості, а будь-яка хвиля має властивості, характерні для частки.

Доктрина, котра стверджує, що фізичні предмети є незалежними у своєму існуванні у природі від розумового акту пізнання і знання.

Гіпотеза про те, що будь-яка елементарна частка має хвильові властивості, а будь-яка хвиля має властивості, характерні для частинки.

Узагальнена назва дрібненьких частинок матерії.

Запитання 7

Який імпульс фотона, енергія якого дорівнює 6*10-19 Дж?

варіанти відповідей

12,2 *102 кг*м/с

3*10-27кг*м/с

2*10-27 кг*м/с

3*10-28 кг*м/с

2*10-28 кг*м/с

Запитання 8

Визначити червону межу фотоефекту для цинку, якщо робота виходу електронів з цього металу 3,9 еВ.

варіанти відповідей

10*1014 Гц

10*10-14 Гц

9,4*1014 Гц

9,5*10-14 Гц

Запитання 9

Чи відбудеться фотоефект у разі опромінення цинкової пластинки ультрафіолетовим світлом довжиною хвилі 200 нм? Яку максимальну швидкість можуть мати фотоелектрони при цьому? Робота виходу електрона для цинку дорівнює 4,24 еВ.

варіанти відповідей

Фотоефект не відбудеться

Фотоефект відбудеться. Максимальна швидкість 0,8*106 м/с

Фотоефект не відбудеться. Максимальна швидкість 0,9*105 м/с

Фотоефект відбудеться. Максимальна швидкість 0,9*106 м/с

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест