Контрольна робота "Органічні сполуки"

Додано: 5 травня 2020
Предмет: Хімія, 9 клас
Тест виконано: 50 разів
10 запитань
Запитання 1

1. Загальна формула СnH2n+2 відповідає:

варіанти відповідей

Алканам

Алкенам

Альдегідам

Алкінам

Запитання 2

2. Оберіть формулу, що відповідає молекулі октану

варіанти відповідей

C3H8

C8H18

C2H2

C4H10

Запитання 3

3.  Денатурація білків — це реакція руйнування структури:варіанти відповідей

первинної; 

вторинної;

вторинної та третинної.

Запитання 4

4. Укажіть серед наведених сполук естер:


варіанти відповідей

C2H5 - OH;         

CH3 - CH2 - CH - COOH;

CH3 - COOC2H5;    

(C6H10O5)n.

Запитання 5

5. Амінокислоти — це речовини, у молекулах яких одночасно містяться функціональні групи:варіанти відповідей

аміно- й гідроксильна;

карбоксильна й гідроксильна;

аміно- й карбоксильна.

Запитання 6

6. Нуклеїнові кислоти — це:


варіанти відповідей

природні полімери;

штучні полімери;

мономери для синтезу білка.

Запитання 7

7. Вторинна структура білка підтримується наявністю в молекулі білка зв’язків:


варіанти відповідей

дисульфідних;

пептидних;

 водневих.

Запитання 8

8. Встановіть відповідність між реагентами та продуктами реакції:

1  CH3СООН + NaOH →

2  C4H9СООН + СН3ОН →

3  2CH3СООН + Zn →

4  CH3СООNa + HCl →


А (CH3СОО)2Zn + H2

Б CH3СООН + NaCl

В C4H9СООСН3 + H2O

Г CH3СООNa + H2O

Д CH3СООC4H9 + H2O


варіанти відповідей

1г, 2д, 3а, 4б

1г, 2в, 3а, 4б

1г, 2б, 3д, 4а

1д, 2г, 3а, 4б

Запитання 9

9. Установіть відповідність між реагентами та продуктами реакції:

1   CH2═CH2 + Cl2 →

2   C2H5Cl + Na →

3   CH2═CH2 + HCl →

4   CH2═CH2 + H2 →


А  бутан

Б  етан

В  дихлороетан

Г етин

Д хлороетан


варіанти відповідей

1в, 2a, 3д, 4б

1а, 2a, 3д, 4г

1г, 2a, 3б, 4в

1в, 2г, 3д, 4б

Запитання 10

10. Обрати правильний ланцюг перетвореня: етен → етанол → хлороетан → бутан → вуглекислий газ → глюкоза


варіанти відповідей

 ‎C2H4 → C2H5OH→ C2H5Cl →С4Н10 → СО2 → С6Н12О6

C2H2 → C2H5OH→ C2H5Cl →С3Н8 → СО2 → С5Н10О5

C2H6 → C2H5OH→ C2H5Cl →С8Н10 → СО2 → С6Н12О6

C2H4 → C3H6OH→ C2H5Cl →С4Н8 → СО → С6Н12О6

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест