Електролітична дисоціація

Додано: 5 травня 2020
Предмет: Хімія, 9 клас
13 запитань
Запитання 1

Маса речовини у 200г розчину з масовою часткою речовини 10 %

варіанти відповідей

20г

190г

10г

Запитання 2

Речовини, що у процесі дисоціації утворюють аніони одного типу - гідроксид-іони, називають

варіанти відповідей

середніми (нормальними) солями

кислотами

основами

основними солями

Запитання 3

Речовини, що у процесі дисоціації утворюють катіони одного типу - йони Гідрогену, називають

варіанти відповідей

солями

кислотами

лугами

амфотерними гідроксидами

Запитання 4

Трьома стадіями проходить електролітична дисоціація

варіанти відповідей

алюміній хлориду

алюміній гідроксиду

калій ортофосфату

ортофосфатної кислоти

Запитання 5

Речовина, у процесі дисоціації якої утворюються катіони К+ та Н+, а також СО32-, є

варіанти відповідей

кислотою

лугом

середньою сіллю

кислою сіллю

Запитання 6

Укажіть формули речовин, які у водному розчині дисоціюють ступінчасто

варіанти відповідей

FeCl3

KH2PO4

NaHCO3

KOH

Запитання 7

Скорочене йонне рівняння Cu2+ +2OH- =Cu(OH)2 відповідає взаємодії

варіанти відповідей

CuSO4 + NaOH

CuS + NaOH

CuSO4 +Al(OH)3

CuCl2 +NaOH

Запитання 8

Скорочене йонне рівняння Ba2+ + SO42-= BaSO4 відповідає взаємодії

варіанти відповідей

BaO +H2SO4

BaCl2 + H2SO4

BaCl2 +PbSO4

Ba(NO3)2 + Na2SO4

Запитання 9

Укажіть пару електролітів,реакція між якими у водному розчині неможлива

варіанти відповідей

Na2S + HCl

K2CO3 + H2 SO4

NaBr + KOH

Fe(NO3)2 + NaOH

Запитання 10

. Визначте речовини, реакція між якими в розчині відповідає скороченому йонному рівнянню Al3+ + 3OH = Al(OH)3

варіанти відповідей

алюміній і вода

алюміній нітрат і калій гідроксид

алюміній оксид і калій гідроксид

алюміній сульфат і купрум(ІІ) гідроксид

Запитання 11

Визначте поняття «кислота» з точки зору теорії електролітичної дисоціації

варіанти відповідей

кислота — це електроліт, який утворює під час електролітичної дисоціації катіони Гідрогену та гідроксид-аніони

кислота — це електроліт, який не утворює під час електролітичної дисоціації гідроксид-аніони

 кислота — це електроліт, який утворює під час електролітичної дисоціації катіони металу та гідроксид-аніони

 кислота — це електроліт, який утворює під час електролітичної дисоціації катіони одного типу — катіони Гідрогену

Запитання 12

 Укажіть схему реакції йонного обміну у водному розчині, під час якої утворюється осад

варіанти відповідей

NaNO3 + KCl →

H2SO42CO

H3PO4 + KOH →

AgNO3 + KCl →

Запитання 13

За яких умов реакції йонного обміну йтимуть до кінця. Коли в результаті реакції утворилися:

варіанти відповідей

розчинні речовини;

газ

вода

осад

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест