17 липня о 18:00Вебінар: Відеоуроки: як створювати якісний контент для Ютубу

Контрольна робота:"Основи термодинаміки"

Додано: 10 квітня
Предмет: Фізика, 10 клас
Тест виконано: 1575 разів
30 запитань
Запитання 1

Для ізохорного процесу перший закон термодинаміки виглядає так…

варіанти відповідей

Q = ΔU + A

Q = A

Q = ΔU

ΔU=А

Запитання 2

Вкажіть одиницю внутрішньої енергії в СІ:


варіанти відповідей

Вт

Па

Дж

моль

Запитання 3

Укажіть процес, у якому газ не виконує роботу:

варіанти відповідей

ізобарний

ізотермічний

ізохорний

адіабатний

Запитання 4

Робота газу при ізобарному процесі визначається за формулою…

варіанти відповідей

А = pΔS

A = pΔT

A = pΔV

А=ΔU

Запитання 5

Який ККД ідеальної теплової машини, якщо температура нагрівника дорівнює 377 ºС, а температура холодильника 27 ºС? Виберіть правильну відповідь

варіанти відповідей

54 %          

48 %        

33 %              

100 %

Запитання 6

Газ одержав кількість теплоти 85 Дж і виконав роботу 25 Дж. Як змінилася внутрішня енергія газу?

варіанти відповідей

збільшується на 110 Дж

зменшуєтья на 110 Дж

зменшуєтья на 60 Дж

збільшується на 60 Дж

Запитання 7

При ізотермічному розширенні газ виконав роботу 20 Дж. Яку кількість теплоти надано газу? 

варіанти відповідей

20 Дж

0 Дж

40 Дж

10 Дж

Запитання 8

На скільки змінилася внутрішня енергія ідеального одноатомного газу об'ємом 10л, якщо під час його ізохорного нагрівання тиск збільшився від 1*105 до1,2*105Па?

варіанти відповідей

3 кДж

0,3 кДж

0 Дж

30 кДж

Запитання 9


Яку роботу виконує газ, розширюючись при постійному тиску 500 кПа від об’єму 1,6 л до 4,6 л? 

варіанти відповідей

150 Дж

15 кДж

1,5 кДж

150 кДж

Запитання 10

Машина, яка передає тепло від холоднішого до теплішого тіла, має назву…


варіанти відповідей

ідеальна машина

холодильна машина

тепловий двигун

електрична машина

Запитання 11

Яким способом можна змінити внутрішню енергію

варіанти відповідей

виконанням роботи

підняти тіло на висоту 5м

кинути тіло зі швидкістю 2м/с

теплопередачею

Запитання 12

Внутрішня енергія однозначно визначається основними макроскопічними параметрами

варіанти відповідей

p

m

V

T

Запитання 13

Які існують види теплопередачі

варіанти відповідей

теплопровідність

конвекція

випаровування

плавлення

Запитання 14

Для адіабатного процесу перший закон термодинаміки виглядає так…

варіанти відповідей

Q = ΔU + AI

Q = A

Q = ΔU

А= - ΔU

Запитання 15

Який вид теплопередачі неможливий у твердих тілах

варіанти відповідей

теплопровідність

випромінювання

конвекція

можливі всі види

Запитання 16

Кількість теплоти, передана газу, іде на зміну внутрішньої енергії і на виконання роботи. Як в такому випадку записати перший закон термодинаміки?

варіанти відповідей

Q=ΔU

Q=ΔU-A

Q=- ΔU+A

Q=ΔU+A

Запитання 17

Газ виконав роботу 200Дж і при цьому його внутрішня енергія збільшилася на 100Дж. Чому дорівнює надана йому кількість теплоти?

варіанти відповідей

100 Дж

400 Дж

300 Дж

Не можливо визначити

Запитання 18

Газу надана кількість тепоти 500кДж і газ виконав роботу 100кДж. Як і на скільки при цьому змінилася його внутрішня енергія?

варіанти відповідей

не змінилася

збільшилася на 400кДж

зменшилася на 400кДж

збільшилася на 600кДж

Запитання 19

Який із прикладів не стосується адіабатного процесу

варіанти відповідей

стиснення повітря в дизельному двигуні

утворення веселки після дощу

розширення повітря при підніманні у верхні шари атмосфери

розширення пари шампанського при вильоті корка

утворення роси вранці

Запитання 20

Виберіть формулу для визначення внутрішньої енергії ідеального газу:

варіанти відповідей

U=mgh

 U=mv2/2

  U=3kT/2


 U=3/2 m/М RT

Запитання 21

У закритому поршнем циліндрі знаходиться ідеальний газ. Вкажіть, як зміниться внутрішня енергія газу, якщо стискати газ:

варіанти відповідей

 зменшиться

 збільшиться

спочатку збільшиться, потім зменшиться

  не зміниться

Запитання 22


Вкажіть, як змінюється внутрішня енергія ідеального газу при ізобарному розширенні:

варіанти відповідей

  спочатку зменшується, потім збільшується

спочатку збільшується, потім зменшується;

 не змінюється

 зменшується

Запитання 23

Обчисліть внутрішню енергію 54 г гелію, що має температуру 127 °С:

варіанти відповідей

 51,8 кДж

 67,3 кДж

 43,5 кДж

21,4 кДж

Запитання 24

Для адіабатного процесу перший закон термодинаміки виглядає так

варіанти відповідей

 Q = ΔU + AI

 Q = A' 

 Q = ΔU

 А'= - ΔU

Запитання 25

Визначте температуру холодильника ідеальної теплової машини, якщо її ККД становить 30 %, а температура нагрівника дорівнює 350 К. 

варіанти відповідей

116 К

 300 К

 287 К

 245 К

Запитання 26


Газ в ході ізобарного розширення від 4 м3 до 6 м3 виконав роботу 30 кДж. Знайдіть тиск цього газу.

варіанти відповідей

15 гПа


15 Па

 1,5 кПа

 15 кПа

Запитання 27

Якою літерою позначається внутрішня енергія

варіанти відповідей

А

U

E

Запитання 28

Як називається процес, який відбувається без теплообміну

варіанти відповідей

ізохорний

ізотермічний

адіабатний

Запитання 29

Що зображено на малюнку

варіанти відповідей

робота газу

схема теплової машини

схема холодильної машини

Запитання 30

У якому з перелічених нижче випадків відбувається зміна внутрішньої енергії тіла

варіанти відповідей

у випадку зміни потенціальної енергії тіла

у випадку зміни швидкості руху тіла

у випадку зміни кінетичної енергії тіла

у випадку теплопередачі

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест