23 червня о 18:00Вебінар: Практика реалізації проєктів та відеопроєктів у НУШ

ТЕСТ "Механічна робота, енергія, потужність. Прості механізми."

Тест виконано: 1 раз
12 запитань
Запитання 1

Як зміниться кінетична енергія тіла, якщо його швидкість збільшиться вдвічі?

варіанти відповідей

 збільшиться вдвічі 

 зменшиться вдвічі

 збільшиться у 4 рази

  зменшиться у 4 рази

Запитання 2

Вкажіть, який виграш у роботі може дати рухомий блок?

варіанти відповідей

вдвічі

не менше, ніж удвічі

не більше, ніж удвічі

не дає виграшу у робот

Запитання 3

Що таке ККД механізмів (коефіцієнт корисної дії) ?

варіанти відповідей

   блок, вісь якого закріплена і під час піднімання вантажів не піднімається й не опускається. 

блок, що піднімається й опускається разом з вантажем

тверде тіло, яке може обертатися навколо нерухомої осі

простий механізм, що має форму колеса із жолобом по ободу, через який перекинуто мотузку

  відношення корисної роботи до повної роботи

Запитання 4

"Золоте правило в механіки"

варіанти відповідей

блок, що піднімається й опускається разом з вантажем

 

блок, вісь якого закріплена і під час піднімання вантажів не піднімається й не опускається.

відношення корисної роботи до повної роботи

жоден із простих механізмів не дає виграшу в роботі

будь-яка плоска поверхня, нахилена під деяким кутом до горизонту

Запитання 5

Чи дає рухомий блок виграш у силі? Якщо дає, то який?

варіанти відповідей

  У 3 рази

У 2 рази

 У 4 рази

  Не дає виграшу в силі

Запитання 6

Встановити відповідність:

1. Момент сили

2. ККД

3. Механічна робота

4. Потенціальна енергія


А. А = F ⋅ l

Б. Е = m ⋅ g ⋅h

В. М = F ⋅ d

Г. η = Акорисна / Аповна

варіанти відповідей

1-В, 2- Г, 3-А, 4-Б

  1-В, 2-А, 3-Б, 4-Г

 1-А, 2-Г, 3-В, 4-Б

 

 1 -А, 2-Б, 3-Г, 4-В

Запитання 7

Чи дає нерухомий блок виграш у силі? Якщо дає, то який?

варіанти відповідей

У 2 рази 

У 3 рази

У 4 рази

Не дає виграшу в силі

Запитання 8

Одиницею моменту сили в системі СІ є:

варіанти відповідей

Н/кг

Н⋅м 

Н /м

Н⋅кг

Запитання 9

Який простий механізм дає виграш в роботі?

варіанти відповідей

 важіль

 

 рухомий блок

 нерухомий блок

 

 похила площина

жоден не дає

всі дають виграш в роботі

Запитання 10

За якою формулою розраховується механічна робота?

варіанти відповідей

 А= mg

F= mg

A=F*l

N=A/t

Запитання 11

Якщо напрямок сили протилежний напрямку руху тіла, то ....

варіанти відповідей

робота цієї сили є додатною

робота цієї сили є від'ємною

робота цієї сили дорівнює нулеві

тіло розвиває додатну потужність

тіло розвиває від'ємну потужність

потужність дорівнює нулеві

Запитання 12

Фізична величина, що характеризує швидкість виконання роботи

варіанти відповідей

сила

енергія

потужність

робота

момент сили

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест