Контрольна робота по темі "Розв'язування трикутників"

Додано: 20 жовтня 2023
Предмет: Геометрія, 9 клас
17 запитань
Запитання 1

Синус гострого кута дорівнює...

варіанти відповідей

х

у

х/у

у/х

Запитання 2

Вибери кілька варіантів відповіді.

Формулами зведення для кутів (180°- a) є такі формули:

варіанти відповідей
Запитання 3

Визначити твердження, яке формулює теорему косинусів.

варіанти відповідей
Запитання 4

Вибери кілька правильних відповідей.

Які твердження є наслідками з теореми косинусів?

варіанти відповідей
Запитання 5

Теорему синусів використовують для знаходження невідомих...

варіанти відповідей

сторін трикутника.

кутів трикутника

сторін і кутів трикутника

площі трикутника

Запитання 6

Які тотожності є тригонометричними?

варіанти відповідей
Запитання 7

Які формули використовують для обчислення площі трикутника?

варіанти відповідей
Запитання 8

За допомогою теореми синусів завершіть запис:

ВС:АС:АВ=...

варіанти відповідей

sin A:sin B:sin C

sin A:sin C:sin B

sin B:sin A:sin C

sin C:sin B:sin A

Запитання 9

Яка найбільша сторона трикутника АВС, якщо sin C<sin A<sin B?

варіанти відповідей

AB

AC

BC

Запитання 10

Від точки А треба виміряти відстань до недосяжної точки В - дерева. Для цього оберемо на місцевості точку С і виміряємо відстань АС та кути А і С.

Задачу якого типу треба розв'язати, щоб знайти відстань АВ?

варіанти відповідей

Розв'язування трикутника за стороною і двома кутами.

Розв'язування трикутника за двома сторонами і кутом між ними.

Розв'язування трикутника за трьома сторонами.

Розв'язування трикутника за двома сторонами і кутом, протилежним одній з них.

Запитання 11

За якою теоремою можна знайти невідому сторону трикутника, якщо дано дві його сторони та кут між ними?

варіанти відповідей

теорема косинусів.

формула Герона.

теорема про суму кутів трикутника

теорема синусів

Запитання 12

Чи можна знайти кути трикутника, якщо відомо його сторони?

варіанти відповідей

так

ні

не можна визначити

Запитання 13

Розв'яжіть трикутник за трьома сторонами:

а=5, b=21, с=19.

варіанти відповідей

13°, 107°, 50°.

13°, 107°, 60°.

17°, 103°, 70°.

17°, 103°, 50°.

Запитання 14

За даною формулою можна обчислити площу...

варіанти відповідей

трикутника

паралелограма

довільного чотирикутника

прямокутника

Запитання 15

Яка формула використовується для обчислення площі опуклого чотирикутника?

варіанти відповідей
Запитання 16

Для обчислення радіуса кола, зображеного на малюнку, використаємо формулу...

варіанти відповідей
Запитання 17

За формулою Герона можна обчислити площу...

варіанти відповідей

паралелограма

трикутника

ромба

прямокутника

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест