10 липня о 18:00Вебінар: Мультфільм за 5 хвилин: онлайн-сервіси для створення анімації та монтажу

Контрольна робота "Репродукція та розвиток"

Додано: 26 травня
Предмет: Біологія, 10 клас
Тест виконано: 243 рази
27 запитань
Запитання 1

Процес індивідуального розвитку організму називають:

варіанти відповідей

еволюцією 

онтогенезом

трансгенезом

ембріогенезом

Запитання 2

Оберіть частину сперматозоїда, яка забезпечує розчинення оболонки яйцеклітини:

варіанти відповідей

ядро 

акросома

шийка 

хвостик

Запитання 3

Здатність організмів відтворювати собі подібних називається:

варіанти відповідей

репродукція

регенерація

репарація

редукція

Запитання 4

Вкажіть тип поділу клітини, завдяки якому утворюються гамети:

варіанти відповідей

мітоз

мейоз

апоптоз

амітоз

Запитання 5

Розташуйте правильну послідовність подій - етапів, які відбуваються протягом ембріогенезу:

варіанти відповідей

гаструляція → первинний органогенез → дроблення

дроблення → первинний органогенез → гаструляція

дроблення → бластуляція → гаструляція → первинний органогенез

дроблення → гаструляція → бластуляція → первинний органогенез

Запитання 6

Запліднення у людини відбувається:

варіанти відповідей

у яєчниках

у яєчках

у матці

у маткових трубах

Запитання 7

Вкажіть набор хромосом зиготи, яка дасть початок зародку жіночої статі людини:

варіанти відповідей

22А+XХ

44A+XХ

46A+XХ

42+XХ

Запитання 8

Назвати форму нестатевого розмноження:


варіанти відповідей

а) яйценародження

б) живонародження

в) вегетативне розмноження

г) яйцеживонародження

Запитання 9

Вид статевого розмноження без запліднення:

варіанти відповідей

а) кон’югація  

б) партеногенез  

в) копуляція  

г) спороутворення

Запитання 10

Відтворення собі подібних, що є основою безперервності існування видуваріанти відповідей

розмноження

мутація

регенерація

трансплантація

Запитання 11

Спосіб статевого розмноження, за якого чоловічі та жіночі гамети розвиваються в одному організмі

варіанти відповідей

Партеногенез

Гермафродитизм

Шизогонія

Поліембріонія

Запитання 12

Процеси відновлення організмом утрачених або пошкоджених частин, а також відтворення цілісного організму з певної його частини

варіанти відповідей

репродукція

репарація

регенерація

трансплантація

Запитання 13

Назвіть спосіб вегетативного розмноження

варіанти відповідей

поліембріонія;

партеногенез 

брунькування

копуляція

Запитання 14

Розвиток організму людини від зиготи до народження

варіанти відповідей

постембріогенез

старіння

ембріогенез

Запитання 15

Ряд послідовних мітотичних поділів зиготи, який закінчується утворенням одношарової стадії, - це:

варіанти відповідей

дробіння

гаструляція

гістогенез

органогенез

Запитання 16

Виберіть ознаки сперматозоїда:

 

варіанти відповідей

 рухомий

нерухомий

 майже немає запасу поживних речовин

 має значний запас поживних речовин

Запитання 17

Яйцеклітина, на відміну від сперматозоїда

 

варіанти відповідей

має кулясту форму

містить диплоїдний набір хромосом

рухається за допомогою джгутика

нерухлива

Запитання 18

Процес формування статевих клітин

варіанти відповідей

гаметогенез

овогенез

онтогенез

партеногенез

Запитання 19

Укажіть спільну ознаку, яку мають чоловічі та жіночі статеві клітини

варіанти відповідей

нерухомі

рухомі

гаплоїдний набір хромосом

куляста форма

Запитання 20

Оберіть правильну послідовність стадій мітозу

варіанти відповідей

профаза, анафаза, метафаза, телофаза

анафаза, профаза, метафаза, телофаза

анафаза, метафаза, профаза, телофаза

профаза, метафаза, анафаза, телофаза

Запитання 21

Розвиток плода відбувається:

варіанти відповідей

в яєчниках

в маткових трубах

в матці

в піхві

Запитання 22

Оберіть перелік періодів онтогенезу ссавців

варіанти відповідей

латентний, генеративний, постгенеративний

ембріональний, постембріональний

латентний, зрілий, похилий

прегнеративний, генеративний, постгенеративний

Запитання 23

Тип нестатевого розмноження, при якому з частини материнського організму утворюються ідентичні за спадковими ознаками нові особини називають


варіанти відповідей

статеве розмноження

партеногенез

поліембріонія

вегетативне розмноження

Запитання 24

Тип розмноження, за якого утворюються спеціалізовані статеві клітини й відбувається статевий процес, називають:


варіанти відповідей

нестатеве розмноження

брунькування

статеве розмноження

фрагментація

Запитання 25

Клітини, які відновлюють пошкоджені клітини кісткового мозку:
варіанти відповідей

Ембріональні

Стовбурові

Донорські

Камбіальні

Запитання 26

Стовбурові клітини знайшли широке застосування в:


варіанти відповідей

лікуванні інфекційних хвороб

лікуванні набутого діабету

трансплантології

в методі ЕКЗ (екстракорпоральне запліднення)

Запитання 27

Виберіть характеристику, що наявна у клітин злоякісних пухлин і відсутня у клітин доброякісних пухлин.варіанти відповідей

здатність до безперервного поділу

наявність мітохондрій

здатність до апоптозу

здатність видовжувати теломери

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест