Контрольна робота "Рух і взаємодія.Закони збереження"

Додано: 22 квітня 2020
Предмет: Фізика, 9 клас
Тест виконано: 8 разів
7 запитань
Запитання 1

Як рухається тіло, на яке діє стала за значенням та напрямком сила?

варіанти відповідей

рівномірно прямолінійно

рівноприскорено прямолінійно

рівномірно по колу

не рухається

Запитання 2

До тіла прикладено дві сили, модулі яких дорівнюють 5 Н і 15 Н. Сили діють уздовж горизонтальної прямої лінії в один бік. Чому дорівнює їх рівнодійна?

варіанти відповідей

5 Н

15 Н

20 Н

75 Н

Запитання 3

Як зміниться сила гравітаційної взаємодії між тілами, якщо відстань між ними зменшити у 4 рази?

варіанти відповідей

Збільшиться у 16 разів

Зменшиться у 16 разів

Збільшиться у 4 рази

Зменшитьсяу 4 рази

Запитання 4

Під дією сили 100 Н тіло рухається рівномірно так, що його координата змінюється за законом х = 10+5t2. Яка маса тіла?

варіанти відповідей

1 м/с2

10 м/с2

20 м/с2

50 м/с2

Запитання 5

Скільки часу падало тіло без початкової швидкості, якщо за останні 2 с пройшло 60 м?

варіанти відповідей

2 с

4 с

30 с

12 с

Запитання 6

До нитки, перекинутої через нерухомий блок, підвішено тягарці масами 300 і 600 г. Із якими прискореннями рухаються тягарці?

варіанти відповідей

3,3 м/с2

2 м/с2

4,5 м/с2

10,9 м/с2

Запитання 7

Два вантажі масами 200г і 300г зв'язані ниткою і лежать на гладенькій поверхні стола. Із яким прискоренням рухатимуться вантажі, якщо до вантажа меншої маси прикласти силу 1,5 Н, напрямлену наралельно площині стола?

варіанти відповідей

2 м/с2

3 м/с2

4,5 м/с2

9 м/с2

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест