Закони Ньютона

Додано: 22 квітня 2020
Предмет: Фізика, 9 клас
Копія з тесту: Закони Ньютона 2
Тест виконано: 133 рази
11 запитань
Запитання 1

Виберіть правильне твердження:


варіанти відповідей

маса — причина зміни швидкості тіла;

при різкому гальмуванні тіло миттєво зупиняється;

сила — міра інертності тіла;

рівнодійна сила дорівнює добутку маси тіла на прискорення.

Запитання 2

Закінчіть речення: «Інерцією називається...»

варіанти відповідей

здатність тіл зберігати швидкість руху при відсутності дії інших тіл;

зміна положення тіла відносно інших тіл з часом;


явище збереження швидкості тіла при компенсації дії на нього інших тіл;

рівномірний прямолінійний рух.

Запитання 3

Вкажіть, як рухається тіло, на яке діє стала за значенням і напрямом сила:


варіанти відповідей

рівномірно прямолінійно;

рівноприскорено прямолінійно;

рівномірно по колу;

не рухається.

Запитання 4

До тіла в одній точці прикладені сили 20 Н і 12 Н, напрямлені протилежно. Визначте рівнодійну цих сил:

варіанти відповідей

20 Н;

8 Н;

32 Н;

16 Н.

Запитання 5

Під дією сили 30 Н тіло рухається з прискоренням 0,2 м/с2. Визначте прискорення, з яким рухатиметься це тіло під дією сили 1,5 кН:

варіанти відповідей

4 м/с2;

10 м/с2

0,01 м/с2;

1 м/с2

Запитання 6

Рівняння руху тіла масою 0,8 кг має вид: х = 50 − 10t + 0,6t2. Визначте силу, яка діє на тіло:

варіанти відповідей

8 Н;

0,48 Н;

0,96 Н.

40 Н;

Запитання 7

М'яч масою 400 г після удару, що тривав 0,02 с, набув швидкості 6 м/с. Визначте середню силу удару:

варіанти відповідей

1,2 Н;

12 Н;

120 Н;

12000 Н.

Запитання 8

Вкажіть фізичний закон, який стверджує, що дія одного тіла на інше завжди супроводжується «протидією»:


варіанти відповідей

перший закон Ньютона;

другий закон Ньютона;

третій закон Ньютона;

закон всесвітнього тяжіння

Запитання 9

Унаслідок дії сили 10 Н тіло рухається прямолінійно так, що його координата змінюється за законом: х=3+6t+4t2 . Визначити масу тіла.

варіанти відповідей

40 Н

1,25 Н

1,25 м/с2

60 Н

Запитання 10

Хокеїст, який спіткнувся під час бігу, падає вперед. Це відбувається тому, що ...

варіанти відповідей

... ноги хокеїста продовжують за інерцією рухатися вперед

... на хокеїста діє напрямлена вперед сила тертя

... тіло хокеїста продовжує за інерцією рухатися вперед

... на хокеїста діє вперед сила пружності з боку льоду.

Запитання 11

Тіло масою 20 г рухається під дією двох перпендикулярних сил 8 і 15 Н. Обчислити прискорення даного тіла.

варіанти відповідей

1150 м/с2

850 м/с2

0,85 м/с2

350 м/с2

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест