Контрольна робота. Рух і взаємодія. Закони збереження.

Додано: 12 травня 2020
Предмет: Фізика, 9 клас
Тест виконано: 231 раз
24 запитання
Запитання 1

1. Яка з поданих фізичних величин є скалярна?

варіанти відповідей

А прискорення

Б швидкість руху

В імпульс

Г енергія

Запитання 2

2. З яким тілом слід пов'язати систему відліку, щоб вона була інерціальною?

варіанти відповідей

А потяг набирає швидкість

Б дівчинка гойдається на гойдалці

В хлопчик рухається дорогою прямолінійно з незмінною швидкістю

Г собака сповільнює свій рух

Запитання 3

3. Тіло кинуте вертикально вгору, рухається лише під дією сили тяжіння. Прискорення руху тіла:

варіанти відповідей

А найбільше в момент початку руху

Б однакове в будь-який момент руху

В найменше в найвищій точці траєкторії

Г збільшується під час падіння

Запитання 4

4.У яких одиницях вимірюють імпульс тіла?

варіанти відповідей

А  Н*м

Б кг * м/с

В м/с

Г Н/с

Запитання 5

5. Усі об`єкти Всесвіту наука поділяє на три рівні. Укажіть приклади об`єктів, що належать до мікросвіту. ( дві відповіді)

варіанти відповідей

А Світ молекул

Б Світ атомів

В Світ речовин

Г Світ планет

Запитання 6

6. Які види енергії можна віднести до поняття електромагнітна енергія? 

варіанти відповідей

А  теплова

Б хімічна

В  ядерна

Г  електрична

Д  магнітна

Е енергія випромінювання

Запитання 7

7. Який ланцюжок перетворення енергії відповідає рисунку?

варіанти відповідей

А ядерна енегія → енергія випромінювання → хімічна енергія поживних речовин → хімічна енергія клітин → енергія руху м`язів людини

Б енергія випромінювання → ядерна енегія → енергія поживних речовин → хімічна енергія клітин → енергія руху м`язів людини

В ядерна енегія → хімічна енергія поживних речовин → енергія випромінювання → хімічна енергія клітин → енергія руху м`язів людини

Г енергія не має властивості перетворюватися з одного виду в інший

Запитання 8

8. Кулька масою 10 г рухається зі швидкістю 5 м/с. Чому дорівнює імпульс кульки?

варіанти відповідей

А  2 кг·(м/с)

Б 0,05 кг·(м/с)

В 50 кг·(м/с)

Г 0,02 кг·(м/с)

Запитання 9

9. Поїзд,маса якого становить 2000 тонн,рухаючись прямолінійно,збільшив свою швидкість від 10 м/с до 20 м/с. Визначте зміну імпульсу поїзда. 

варіанти відповідей

А  20000 кг·(м/с)

Б 2 ·107 кг·(м/с)

В  6 ·107 кг·(м/с)

Г 4 ⋅ 107 кг·(м/с)

Запитання 10

10. Оболонка ракети отримує велику швидкість,якщо...

варіанти відповідей

А маса палива набагато більша від маси оболонки

Б маса оболонки набагато більша від маси палива 

В маси оболонки і палива однакові 

Запитання 11

11. Автомобіль масою 2 т, який рушає з місця, розганяється на прямолінійній ділянці шляху до швидкості 20 м/с. Обчисліть кінетичну енергію автомобіля наприкінці розгону. 

варіанти відповідей

А  400 Дж

Б 400 кДж

В  40 Дж

Г 40 кДж

Запитання 12

12. Куля масою 6 г вилітає з гвинтівки зі швидкістю 800 м/с. Визначте швидкість гвинтівки при віддачі, якщо її маса 4 кг.

варіанти відповідей

А  0,8 м/с

Б 1 м/с

В 1,2 м/с

Г 1,4 м/с

Запитання 13

13. Виберіть тварин і рослини, які переміщуються за принципом реактивного руху. ( чотирі відповіді)

варіанти відповідей

А слон

Б щука

В кальмар

Г медуза

Д сальпа

Е деякі огірки

Є деякі помідори

Ж деякі баклажани

Запитання 14

14. Що потрібно мати, щоб визначити імпульс тіла?

варіанти відповідей
Запитання 15

15. Математичний запис закону збереження механічної енергії має вигляд. 

варіанти відповідей

А Ek0+Ep0=Ek+Ep    

Б Ek=(mv2)/2

В   m1 υ01+m2 υ02=m1 υ1+m2 υ2 

Г EР =mgh

Запитання 16

16. Вертоліт підняв вантаж масою 1,5 т на висоту 800 м над поверхнею Землі. Визначити потенціальну енергію вантажу відносно поверхні Землі.

варіанти відповідей

А 1 200 Дж

Б 12 МДж

В 12 кДж

Г 12 мДж

Запитання 17

17.  Дві кулі масами m= 2 кг і m2 = 3 кг рухаються у взаємно перпендикулярних напрямках зі швидкостями V1 = 2 м/с і V2 = 1 м/с. Визначити швидкості куль після непружного зіткнення.

варіанти відповідей

А 1 м/с

Б 0,1 м/с

В 0,5 м/с

Г 2 м/с

Запитання 18

18. Куля масою 100 г, яка рухається з деякою швидкістю, влучає в нерухому кулю масою 150 г і застрягає в ній. Визначте швидкість руху кулі до зіткнення, якщо після зіткнення система рухалася зі швидкістю 10 м/с.

варіанти відповідей

А 0,25 м/с

Б 25 м/с

В 10 м/с

Г 125 м/с

Запитання 19

19. Знайдіть усі правильні продовження фрази "Систему тіл можна вважати замкненою, якщо..." ( три відповіді)

варіанти відповідей

А ...зовнішні сили компенсовані

Б ...час взаємодії дуже малий

В ...зовнішні сили нехтовно малі

Г ...внутрішні сили нехтовно малі

Д ...внутрішні сили компенсовані

Е ..до складу системи входить лише одне тіло


Є  ...тіла системи не взаємодіють між собою

Запитання 20

20. Тіло, масою 200г рухаєтся вздовж вісі Ох. Залежність проекції швидкості його руху від часу має вигляд v=10 - 2t . Знайти імпульс тіла через 3 с.

варіанти відповідей

А 0,5 кг⋅м/с

Б 0,6 кг⋅м/с

В  0,7 кг⋅м/с

Г 0,8 кг⋅м/с

Запитання 21

21. Визначте потенціальну енергію розтягнутої на 5 см пружини шкільного динамометра. Жорсткість пружини дорівнює 40 Н/м.

варіанти відповідей

А  0,5 Дж

Б 0,05 Дж

В 8 Дж

Г 35 Дж

Запитання 22

22. Назвіть фундаментальні закони збереження.

варіанти відповідей

А Енергії, імпульсу, теплоти.

Б Енергії, теплоти, потужності.

В Енергії, заряду, теплоти.

Г Енергії, заряду, імпульсу.

Запитання 23

23. Для чого радять під час пострілу гвинтівку сильно притискати до плеча ? 

варіанти відповідей

А Щоб гвинтівку не вирвало з рук.   

Б Щоб краще можна було прицілитись

В Щоб зменшити швидкість віддачі, оскільки маса гвинтівки разом з тілом стане значною

Г Щоб дальність польоту була більше

Запитання 24

24. Як записується закон збереження імпульсу?

варіанти відповідей

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест