23 вересня о 18:00Вебінар: Математика на дотик: формати роботи та ідеї завдань для дітей із порушеннями зору

9 клас Контрольна робота. Рух і взаємодія. Закони збереження.

Додано: 16 травня
Предмет: Фізика, 9 клас
Тест виконано: 381 раз
17 запитань
Запитання 1

Яка з поданих фізичних величин є скалярна?

варіанти відповідей

прискорення

сила

імпульс

енергія

Запитання 2

Тіло кинуте вертикально вгору, рухається лише під дією сили тяжіння. Прискорення руху тіла:

варіанти відповідей

найбільше в момент початку руху

однакове в будь-який момент руху

найменше в найвищій точці траєкторії

збільшується під час падіння

Запитання 3

У яких одиницях вимірюють імпульс тіла?

варіанти відповідей

Н*м

кг * м/с

м/с

Н/с

Запитання 4

Який ланцюжок перетворення енергії відповідає рисунку?

варіанти відповідей

ядерна енегія → енергія випромінювання → хімічна енергія поживних речовин → хімічна енергія клітин → енергія руху м`язів людини

енергія випромінювання → ядерна енегія → енергія поживних речовин → хімічна енергія клітин → енергія руху м`язів людини

ядерна енегія → хімічна енергія поживних речовин → енергія випромінювання → хімічна енергія клітин → енергія руху м`язів людини

енергія не має властивості перетворюватися з одного виду в інший

Запитання 5

Кулька масою 10 г рухається зі швидкістю 5 м/с.

Чому дорівнює імпульс кульки?

варіанти відповідей

2 кг×м/с

0,05 кг×м/с

50 кг×м/с

0,02 кг×м/с

Запитання 6

Оболонка ракети отримує велику швидкість, якщо...

варіанти відповідей

маса палива набагато більша від маси оболонки

маса оболонки набагато більша від маси палива 

маси оболонки і палива однакові 

Запитання 7

Автомобіль масою 2 т, який рушає з місця, розганяється на прямолінійній ділянці шляху до швидкості 20 м/с. Обчисліть кінетичну енергію автомобіля наприкінці розгону. 

варіанти відповідей

400 Дж

400 кДж

 40 Дж

40 кДж

Запитання 8

Виберіть тварин і рослини, які переміщуються за принципом реактивного руху. (три відповіді)

варіанти відповідей

слон

щука

кальмар

медуза

деякі огірки

деякі баклажани

Запитання 9

Що потрібно мати, щоб визначити імпульс тіла?

варіанти відповідей
Запитання 10

Вертоліт підняв вантаж масою 1,5 т на висоту 800 м над поверхнею Землі. Визначити потенціальну енергію вантажу відносно поверхні Землі.

варіанти відповідей

1 200 Дж

12 МДж

12 кДж

12 мДж

Запитання 11

Із гармати, встановленої на гладенькій горизонтальній поверхні, горизонтально випущено снаряд зі швидкістю 100 м/с. Якої швидкості руху набуде грамата після пострілу, якщо маса снаряда дорівнює 20 кг, а маса гармати - 2 т?

варіанти відповідей

2 м/с

1 м/с

10 м/с

0,1 м/с

Запитання 12

Тіло, масою 200 г рухаєтся вздовж вісі ОХ. Залежність проекції швидкості його руху від часу має вигляд v=10 - 2t . Знайти імпульс тіла через 3 с.

варіанти відповідей

800 кг⋅м/с

80 кг⋅м/с

8 кг⋅м/с

0,8 кг⋅м/с

Запитання 13

Визначте потенціальну енергію розтягнутої на 5 см пружини шкільного динамометра. Жорсткість пружини дорівнює 40 Н/м.

варіанти відповідей

0,5 Дж

0,05 Дж

8 Дж

35 Дж

Запитання 14

Назвіть фундаментальні закони збереження.

варіанти відповідей

Енергії, імпульсу, теплоти.

Енергії, теплоти, потужності.

Енергії, заряду, теплоти.

Енергії, заряду, імпульсу.

Запитання 15

Для чого радять під час пострілу гвинтівку сильно притискати до плеча? 

варіанти відповідей

Щоб гвинтівку не вирвало з рук   

Щоб краще можна було прицілитись

Щоб зменшити швидкість віддачі, оскільки маса гвинтівки разом з тілом стане значною

Щоб дальність польоту була більше

Запитання 16

Тіло масою 100 г рухається під дією двох взаємно перпендикулярних сил значеннями 6 Н і 8 Н. Із яким прискоренням рухається тіло?

варіанти відповідей

100 м/с2

10 м/с2

1 м/с2

0,1 м/с2

Запитання 17

Пружину іграшкового пістолета стиснули на 4 см. Яку швидкість, розпрямляючись, пружина надасть кулі масою 20 г, якщо жорсткість пружини 512 Н/м?

варіанти відповідей

40,96 м/с

1,024 м/с

6,4 м/с

12,8 м/с

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест