Контрольна робота "Спирти, карбонові кислоти, жири", 9 клас

Додано: 2 квітня
Предмет: Хімія, 9 клас
Тест виконано: 710 разів
18 запитань
Запитання 1

Загальна формула насичених одноатомних спиртів:

варіанти відповідей

СnH2nOH

CnH2n+1OH

CnH2n +1COOH

CnH2n

Запитання 2

Формула метанолу

варіанти відповідей

СН3ОН

С3Н8О3

СН3СООН

С2Н5ОН

Запитання 3

Формула етанолу

варіанти відповідей

С2Н4

СН3ОН

СО2

С2Н5ОН

Запитання 4

Формула гліцеролу

варіанти відповідей

СН3ОН

С3Н5(ОН)3

С2Н5ОН

НСООН

Запитання 5

Функціональна група спиртів:

варіанти відповідей

-СНО

- СООН

- ОН

NH2

Запитання 6

Функціональна група карбонових кислот:

варіанти відповідей

-NH2

-COOH

- OH

- CHO

Запитання 7

Вказати формули вищих жирних карбонових кислот:

варіанти відповідей

СН3СООН

С17Н35СООН

С17Н33СООН

НСОН

С2Н5ОН

Запитання 8

Вказати формулу пальмітинової кислоти:

варіанти відповідей

С17Н35СООН

С17Н33СООН

С15Н31СООН

Запитання 9

Продукти повного окиснення органічних сполук:

варіанти відповідей

СО + Н2О

СО2 + Н2О

СО + Н2

СО2 + Н2

Запитання 10

Вказати продукти реакції CH3COOH + К =

варіанти відповідей

CH3 + COOК

CH3COOК + H2

КOH + CO2

К2CO3 + H2O

Запитання 11

Позначте початкові речовини реакції, продукти якої:

... = (СH3COO)2Mg + H2O

варіанти відповідей

CH3COOH + Mg(OH)2

HCOOH + MgO

CH3COOH + Mg

HCOOH + Mg(OH)2

Запитання 12

В результаті якісної реакції на гліцерол утворюється:

варіанти відповідей

жовтий осад

яскраво-синій розчин

білий осад

виділяється газ

Запитання 13

Назвати речовину, що на картинці


варіанти відповідей

триолеат

олеїнова кислота

стеаринова кислота

трипальмітат

тристеарат

пальмітинова кислота

Запитання 14

Вказати продукти реакції та суму коефіцієнтів у схемі реакції:

СаCO3 + CH3COOH =

варіанти відповідей

(CH3COO)2Са + H2CO3, 4

(CH3COO)2Са + H2O + CO2, 6

(CH3COO)2Са + H2CO3, 5

(CH3COO)2Са + H2O + CO2, 7

Запитання 15

Здійснити перетворення, вказати пропущену речовину та суму коефіцієнтів у другій реакції:

C2H2 ---- ? ----- C2H5OH

варіанти відповідей

C2H4, 3

CH4, 4

C2H6, 5

H2, 4

Запитання 16

Якій масі відповідає 5,2 моль етанової кислоти?

варіанти відповідей

11,54г

210г

312г

161,15г

Запитання 17

11,5 г натріію розчинили в етановій кислоті. Який об’єм газу ( н.у.) виділився?

варіанти відповідей

11,2л

5,6л

44,8л

Запитання 18

Яка маса солі утвориться в результаті нейтралізації розчину барій гідроксиду масою 475 г з масовою часткою лугу 9% з етановою кислотою? Яку кількість речовини кислоти витратили при цьому?

варіанти відповідей

63,75 г; 0,5 моль

127,5 г; 1,5 моль

31,88 г; 2,5 моль

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест