Амінокислоти .Білки

Додано: 2 квітня
Предмет: Хімія, 9 клас
Тест виконано: 33 рази
12 запитань
Запитання 1

Виберіть функціональні групи амінокислот.

варіанти відповідей

−0Н; −СООН


−NH2; −СОН


−NH2; −СООН

−NO2; −СОН

Запитання 2

Виберіть загальну формулу амінокислот.

варіанти відповідей

R−OH

R−COH

R−COOH

NH2−R−COOH

Запитання 3

Позначте формулу аміноетанової кислоти.

варіанти відповідей

СH3 - COOH

NH2 - CH2 - COOH

NH2 - C2H5

СH3 - COH

Запитання 4

Виберіть назви функціональних груп амінокислот.

варіанти відповідей

аміногрупа

карбонільна група

нітрогрупа

карбоксильна група

Запитання 5

Укажіть амінокислоти, які входять до складу молекул білків.

варіанти відповідей

різної структури, обмеженої кількості

тільки α-амінокислоти обмеженої кількості

незліченна кількість різної структури

тільки β-амінокислоти обмеженої кількості

Запитання 6

Виберіть число, яке відповідає кількості рівнів структурної організації білків.

варіанти відповідей

1

2

3

4

Запитання 7

Позначте назву хімічного зв'язку, за рахунок виникнення якого утворюється вторинна структура білка.

варіанти відповідей

ковалентний

йонний

 водневий

металічний

Запитання 8

Вкажіть ознаки, що характеризують амінокислоти.

варіанти відповідей

газоподібні речовини

розчинні у воді

належать до класу нітрогеновмісних сполук

належать до класу спиртів

Запитання 9

Позначте назву хімічного зв'язку, за рахунок якого утворюються первинна структура білка.

варіанти відповідей

водневий

йонний

металічний

пептидний

Запитання 10

Денатурація – це втрата білком своєї:

варіанти відповідей

первинної структури;

 вторинної структури; 

третинної структури; 

четвертинної структури.

Запитання 11

Послідовність амінокислотних ланок у молекулі білка — це…

варіанти відповідей

первинна структура;  

третинна структура;

вторинна структура;

четвертинна структура.

Запитання 12

Амінокислоти, які не синтезуються в організмі людини та тварин, а мають поступати з їжею, називають:

варіанти відповідей

незамінними 

 замінними

частково замінними

випадковими

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест