Контрольна робота "Світлові явища"

Додано: 14 грудня 2023
Предмет: Фізика, 9 клас
21 запитання
Запитання 1

1.   Обчислити фокусну відстань лінзи, якщо оптична сила +2,5 дптр.  

                                       

                                  

варіанти відповідей

А)  0,5м     

Б) 25 см

В) 40 см    

   Г) 1,25 м

Запитання 2

1.   Яким є кут падіння на поверхню дзеркала, якщо кут між падаючим і відбитим променями складає 120о?               

                                             

                                                         .


варіанти відповідей

А) 60о

 Б) 30о;

В) 15о;         

Г) 120 о

Запитання 3

1.   Предмет розмістили на відстані 25 см від збираючої лінзи з оптичною силою 6 дптр. На стіні спостерігається чітке обернене зображення предмету. Яка відстань між лінзою і стіною? 

варіанти відповідей

75 см

25 см

50см

100см

Запитання 4

1.   Де розташоване зображення предмета в збиральній лінзі, якщо воно однакове за розміром із предметом    

                                      

                


варіанти відповідей

А) у фокусі;

Б) між фокусом і лінзою; 

В) у подвійному фокусі; 

Г) за подвійним фокусом.

Запитання 5

1.   Як повинні падати на лінзу промені, щоб після заломлення в лінзі вони йшли паралельно головній оптичній осі?

             

                                                                       

варіанти відповідей

А) перпендикулярно лінзі; 

Б) паралельно головній осі; 

В) через фокус; 

Г) оптичний центр. 

Запитання 6

1.   Кут між падаючим променем та поверхнею води дорівнює 30о. Яким є кут відбивання світла від цієї поверхні? 

                                                ;

                                                               


варіанти відповідей

А) 30о;

Б) 60о

В) 15о;   

Г) 120 о.

Запитання 7

Відбитий промінь збігається з падаючим. Визначте кут падіння:

.

варіанти відповідей

45°;

0°;

30°

60°;

Запитання 8

Яким є зображення у плоскому дзеркалі?

варіанти відповідей

збільшеним дійсним.

рівним дійсним

зменшеним уявним

рівним уявним

Запитання 9

Яке оптичне явище ілюструє фотографія?

варіанти відповідей

відбивання світла

поглинання світла

дисперсію світла

заломлення світла

Запитання 10

Промінь світла падає з повітря на поверхню скляної пластини. На якому з цих рисунків правильно зазначено всі три кути: кут падіння, кут відбивання, кут заломлення.

варіанти відповідей
Запитання 11

Два точкових джерела світла освітлюють кулю. Вкажіть область на екрані МN у якій буде тінь від кулі:

варіанти відповідей

I

II

III

I i III

Запитання 12

Фокусна відстань лінзи -це

варіанти відповідей

Точка лінзи, розташована на головній оптичній осі, через яку промінь світла проходить, не змінюючи свого напрямку

Лінза, після заломлення у якій паралельні промені перетинаються в одній точці

Точка на головній осі, у якій збираються продовження розбіжних променів, що вийшли з лінзи

Відстань від оптичного центра до фокуса

Запитання 13

Швидкість поширення світла у вакуумі становить ...

варіанти відповідей

5*108 м/с

16*108 м/с

3*108 м/с

Запитання 14

Промінь світла - це ...

варіанти відповідей

лінія, у вздовж якої поширюється світло

своєрідний промінь сонця

дощове явище

Запитання 15

Явище розкладання білого світла на кольори називається

варіанти відповідей

рефракція

дисперсія

веселка

Запитання 16

Фокусна відстань лінзи 10 см. Визначити оптичну силу лінзи

варіанти відповідей

2 дптр

5 дптр

10 дптр

4 дптр

Запитання 17

Кольорова смужка, що утворюється при виході світлового променя із призми, називається

варіанти відповідей

спектр

веселка

кольорова смуга

Запитання 18

Закінчіть речення: «Якщо промінь переходить з води в повітря, то кут заломлення...»


варіанти відповідей

дорівнює куту падіння;

більший за кут падіння

менший за кут падіння:

дорівнює куту відбивання

Запитання 19

На білому папері надруковано зелені букви. Вкажіть колір світла, яким треба освітити папір, щоб букви стали невидимими:

варіанти відповідей

зелений;

синій;

жовтий;;

червоний

Запитання 20

Вибрати колір, який відсутній у спектрі

варіанти відповідей

червоний

синій

чорний

блакитний

Запитання 21

Що таке світло?

варіанти відповідей

Світло - електромагнітні хвилі видимого спектра. 

Світло - лампа, дуже яскрава

Світло - електрика

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест