Контрольна робота Вектори на площині

Додано: 20 листопада 2023
Предмет: Геометрія, 9 клас
10 запитань
Запитання 1

Знайти координати вектора BA, якщо A(-5;7), B(3; -4):


Розв'язання записати до зошита.

варіанти відповідей

(11;-8)

(-2;3)

(-8;11)

(-11;8)

(-2;11)

Запитання 2

Дано вектори a̅(3;-5), b̅(-4;-6). Знайдіть скалярний добуток a̅⋅b̅:


Розв'язання записати до зошита.

варіанти відповідей

42

-42

18

-18

6

Запитання 3

Знайдіть кут між векторами a̅(1;-1) і b̅(0;1):


Розв'язання записати до зошита.

варіанти відповідей

135°

60°

120°

45°

150°

Запитання 4

Знайдіть модуль вектора a̅(-8;-6):


Розв'язання записати до зошита.

варіанти відповідей

10

2√5

25

-10

13

Запитання 5

Знайдіть координати вектора a̅ + b̅, якщо a̅(3;-4), b̅(-2;1):


Розв'язання записати до зошита.

варіанти відповідей

(-5;5)

(1;-3)

(5;-5)

(1;-5)

(-5:-3)

Запитання 6

Серед векторів а̅(1; − 2), b̅(− 3; 6),с̅(2; 1) укажіть пари перпендикулярних векторів.

Розв'язання записати до зошита.

варіанти відповідей

а̅⊥b̅

а̅⊥с̅

b̅⊥с̅

немає перпендикулярних векторів

Запитання 7

Дано вектор а(-2;3) і вектор b(-5;1). Знайдіть координати вектора d = 4a -3b


Розв'язання записати до зошита.

варіанти відповідей

d=(-7;9)

d=(-7;-9)

d=(-8;9)

d=(7;9)

d=(-7;10)

Запитання 8

Модуль вектора a̅ (x; -8) дорівнює 10. Знайдіть х.


Розв'язання записати до зошита.

варіанти відповідей

6

6; - 6

36

12

Запитання 9

Знайти скалярний добуток векторів а і в, якщо ІаІ = 7√2, ІвІ = 8, ∠ (а, в) = 45°


Розв'язання записати до зошита

варіанти відповідей

14

56

14√2

Запитання 10

Знайти значення k, при якому вектори m̅(k; -8) і n̅(-4; -2) колінеарні

Розв'язання записати до зошита.

варіанти відповідей

 -2

  2

 -16

16

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест