Контрольна робота з геометрії по темі "Коло, круг." 7 кл.

Додано: 18 травня
Предмет: Геометрія, 7 клас
Тест виконано: 341 раз
14 запитань
Запитання 1

Кола, радіуси яких 12 см і 4 см мають зовнішній дотик. Знайдіть відстань між їх центрами.


варіанти відповідей

4 см

8 см

12 см

16 см

Запитання 2

В трикутник CDE вписано коло з центром в точці А. Знайдіть ∠С трикутника, якщо ∠ACD = 30°.


варіанти відповідей

 30°

 15°

 150°

60°

Запитання 3

У трикутник АВС вписано коло. K; L; M - точки дотику. АМ = 5 см; СК = 4 см. Знайдіть довжину сторони ВС, якщо периметр трикутника АВС дорівнює 30 см.


варіанти відповідей

11 см 

9 см

 10 см

6 см

Запитання 4

Кола, радіуси яких 10 см і 4 см мають внутрішній дотик. Знайдіть відстань між їх центрами.

варіанти відповідей

4 см

6 см

12 см

16 см

Запитання 5

Пряма FE дотикається до кола в точці F . На якій від­стані від центра О кола розміщена точка Е, якщо ОF = 17 см, а кут FОЕ = 60°?

варіанти відповідей

17 см

8,5 см

34 см

25,5 см

Запитання 6

 Гіпотенуза прямокутного трикутника дорівнює 16 см. Знайдіть радіус кола, описаного навколо цього трикутника.


варіанти відповідей

8 см

16 см

32 см

інша відповідь

Запитання 7

Пряма АВ - дотична до кола з центром у точці О, С - точка дотику. Чому дорівнює кут АСО?


варіанти відповідей

30°.

45°.

60°.

90°.

Запитання 8

Два кола мають зовнішній дотик. Відстань між їх центрами 20 см. Знайдіть радіуси кіл, якщо один з них у тричі більший за інший. У відповідь запишіть різницю радіусів.

варіанти відповідей

10 см

5 см

інша відповідь

15 см

Запитання 9

Точка О - центр кола, АВ - його хорда. Знайдіть кут АОВ, якщо кут ОАВ дорівнює 38°.


варіанти відповідей

126°

153°

  104°

 76°

Запитання 10

Коло вписане в рівнобедрений трикутник, ділить його бічну сторону на відрізки 4 см і 8 см, починаючи від основи. Знайдіть периметр трикутника.


варіанти відповідей

 32 см

20 см

30 см

 25 см

Запитання 11

З точки М до кола з центром О проведено дотичну, N - точка дотику, MN = 7 см, OM = 14 см. Знайдіть кут MON.


варіанти відповідей

60°

30°

45°

 90°

Запитання 12

Коло з центром в точці О дотикається кута ∠NMК = 60°, радіус якого ОN = 6 см. Знайти МО


варіанти відповідей

12 см

16 см

3 см

інша відповідь

Запитання 13

Пряма МN дотикається до кола з центром О в точці М, кут МNО = 450, МN=6 см

Знайдіть:

1) кут МОN

2) радіус кола.


варіанти відповідей

МОN = 75 градусів , радіус = 12 см

МОN = 35 градусів, радіус = 3 см

МОN = 45 градусів, радіус = 5 см

МОN = 45 градусів, радіус = 6 см

Запитання 14

Коло радіусом 7 см описане навколо трикутника. Чому дорівнює відстань від центра кола до кожної з вершин трикутника?


варіанти відповідей

Визначити неможливо.

10 см

7 см

14 см

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест