Контрольна робота з теми "Атомна та ядерна фізика"

Додано: 16 травня
Предмет: Фізика, 11 клас
Тест виконано: 340 разів
22 запитання
Запитання 1

Загальна кількість нуклонів в ядрі називається

варіанти відповідей

Масовим числом, позначається буквою А

Масовим числом, позначається буквою N

Зарядовим числом, позначається буквою Z

Запитання 2

Число протонів, нейтронів і їх загальне число пов'язані співвідношенням:

варіанти відповідей

N= A + Z

N= A - Z

N= Z - A

Запитання 3

γ-випромінювання – це.... 

варіанти відповідей

Потік швидких електронів

Електромагнітні хвилі надзвичайно високої частоти (понад 1018 Гц)

Потік ядер атомів Гелію 

Запитання 4

α-випромінювання – це ....


варіанти відповідей

Електромагнітні хвилі надзвичайно високої частоти (понад 1018 Гц)

Потік ядер атомів Гелію

Потік швидких електронів 

Запитання 5

Ядра атомів ізотопів містять однакову кількість


варіанти відповідей

Нейтронів, але різне число протонів

Протонів і нейтронів

Протонів, але різне число нейтронів

Запитання 6

Радіоактивністю називають здатність до мимовільного випромінювання


варіанти відповідей

Атомів всіх хімічних елементів

Атомів деяких хімічних елементів

Молекул деяких речовин

Запитання 7

β-випромінювання – це .....

 


варіанти відповідей

Електромагнітні хвилі надзвичайно високої частоти (понад 1018 Гц)

Потік ядер атомів Гелію

Потік швидких електронів

Запитання 8

Явище радіоактивності відкрито

варіанти відповідей

Джозефом Джоном Томсоном

Ернестом Резерфордом

Антуаном Анрі Беккерелем

Запитання 9

Ядро атома складається з ...

варіанти відповідей

Протонів і нейтронів  

  α-частинок і нейтронів      

 Протонів і електронів

Запитання 10

Планетарну модель атома запропонував. ..

варіанти відповідей

Максвелл            

Томсон             

Бор             

Резерфорд

Запитання 11

Які частинки, утворені при розпаді радіоактивного елемента, мають максимальну швидкість?


варіанти відповідей

α-частинки             

Електрони           

Позитрони            

γ - кванти

Запитання 12

. Реакція поділу важких ядер, під час якої утворюються нейтрони, необхідні для подальшого протікання цієї реакції.

варіанти відповідей

Радіоактивність                      

               


Розщеплення ядра 

Ланцюгова ядерна реакція

Термоядерний синтез

Запитання 13

Поділ ядер Урану спричинюють ...

                         


варіанти відповідей

α-частинки 

Електрони 

Протони    

Нейтрони

Запитання 14

Що є основним джерелом випромінювання Сонця і зір?


варіанти відповідей

Ланцюгова реакція поділу ядер            

                       

Хімічна реакція горіння   

Термоядерний синтез

Гравітаційний стиск

Запитання 15

 

Вкажіть, що таке період піврозпаду?


варіанти відповідей

час, за який розпадається половина радіоактивного атома;

інтервал часу, протягом якого розпадаються всі радіоактивні атоми;

час, за який розпадається половина початкової кількості радіоактивних атомів; 

час, за який розпадається чверть початкової кількості радіоактивних атомів.

Запитання 16

Вкажіть, що визначає газорозрядний лічильник:


варіанти відповідей

поглинуту дозу випромінювання;

експозиційну дозу випромінювання;

кількість йонізуючих частинок, що потрапили в лічильник;

кількість γ-квантів

Запитання 17

Вкажіть величину, яка визначається виразом с2 (Z тр + N тп ─ тя):

варіанти відповідей

дефект маси;

ядерна сила;

кінетична енергія атома;

енергія зв'язку атомного ядра.

Запитання 18

Вкажіть основну властивість елементарних частинок:

варіанти відповідей

існування у вигляді частинок і античастинок;

участь у сильних взаємодіях;

дуже мала маса;

участь у слабких взаємодіях

здатність до взаємоперетворень;

Запитання 19

Яка одиниця вимірювання поглинутої дози йонізуючого випромінювання? 

варіанти відповідей

Бк   

Зв    

Гр     

1/с

Запитання 20

Атом складається з 13 частинок. З них 4 частинки рухаються навколо ядра цього атома. Скільки протонів p та нейтронів n входить до складу ядра?

варіанти відповідей

p-9,n-4 

  p-4,n-5

 p-9,n-5

 p-4,n-9

 p-5,n-4

Запитання 21

Яка із ядерних реакцій протікає в ядерному реакторі?

варіанти відповідей

Керована ланцюгована реакція

Штучні перетворення легких ядер

Некерована ланцюгована реакція

Реакція відновлення

Запитання 22

До елементарних частинок відносяться:

варіанти відповідей

фотон, піон, нейтрон, електрон;

фотон, протон, нейтрон, позитрон;

 фотон, протон, нейтрон, електрон

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест