Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Контрольна робота з теми "Атомна та ядерна фізика"

Додано: 15 квітня 2019
Предмет: Фізика, 11 клас
Тест виконано: 3874 рази
16 запитань
Запитання 1

Як розподіляється позитивний заряд в атомі згідно моделі атома Томсона?

варіанти відповідей

по всьому об’єму атома

в центрі атома

позитивний заряд відсутній

обертається по колових орбітах

Запитання 2

Які частини входять до складу атома?

варіанти відповідей

електрони і протони

протони і нейтрони

тільки протони

електрони, протони і нейтрони

Запитання 3

Визначити кількість нейтронів у ядрі атома Літію.

варіанти відповідей

3

7

4

10

Запитання 4

В якому стані речовина може давати суцільний спектр випромінювання?

варіанти відповідей

розжарені гази в атомарному стані

тверді та рідкі розжарені тіла

холодні рідини

тверді, холодні тіла

Запитання 5

Вкажіть прилад, за допомогою якого можна спостерігати спектри.

варіанти відповідей

рентгенівська трубка

лічильники Гейгера

камера Вільсона

спектроскоп

Запитання 6

При якому коефіцієнті розмноження можлива керована ланцюгова реакція ?

варіанти відповідей

k<1

k=1

k=0

k>1

Запитання 7

Порядковий номер елемента в результаті α- розпаду ядра дорівнює:

варіанти відповідей

z+2

z-4

z-2

z

Запитання 8

Який із видів ядерних реакції протікає в атомній бомбі?

варіанти відповідей

керована ланцюгова реакція

штучне перетворення легких ядер

некерована ланцюгова реакція

термоядерна реакція

Запитання 9

За допомогою яких пристроїв на АЕС контролюють поглинуту дозу радіації?

варіанти відповідей

дозиметр

теплоносій

графітові стрижні

іонізаційна камера

Запитання 10

Яке випромінювання має найбільшу іонізуючу здатність?

варіанти відповідей

γ-випромінювання

а-випромінювання

β-випромінювання

теплове випромінювання

Запитання 11

Ядро 21684Ро утворилося після трьох послідовних α-розпадів. З якого ядра воно утворилось?

варіанти відповідей

23292U

20478Pt

216104Rf

21681Tl

Запитання 12

Знайти енергію зв’язку для ядра 126С.

варіанти відповідей

48,05 Мев

89,09 Дж

89,09 МеВ

1 а.о.м

85,04 Мев

Запитання 13

2. Період піврозпаду 22286Rn (радон) дорівнює 3,8 діб. Через який час маса радона зменшиться в 4 рази?

варіанти відповідей

24 роки

86 діб

5,4 доби

7,6 діб

3,8 діб

Запитання 14

Енергія йонізуючого випромінювання, передана тілу, становить 0,6 Дж. Знайдіть поглинуту дозу йонізуючого випромінювання, якщо маса тіла 100 г. 

варіанти відповідей

6 Гр

0,15 Зв

24 Гр

600 Гр

Запитання 15

Яка маса Урану-235 спалюється щогодини в реакторі атомної електростанції електричною потужністю 320 МВт, якщо ККД електростанції – 36 %.

варіанти відповідей

180 кг

39000 кг

39*10-3 кг

44*10-3 кг

Запитання 16

Визначте час дії йонізуючого випромінювання потужністю 0,62 Гр/с, якщо енергія йонізуючого випромінювання, передана тілу масою 40 кг, становить 124 Дж.

варіанти відповідей

5 с

5 хв

14 с

0,2 год

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест