Фізичні основи ядерної енергетики

Додано: 30 квітня 2019
Предмет: Фізика, 11 клас
Тест виконано: 44 рази
10 запитань
Запитання 1

Енергія, що міститься в ядрах атомів і виділяється при ядерних реакціях називається ...

варіанти відповідей

електричною енергією

атомною (ядерною) енергією

тепловою енергією

кваниовою енергією

Запитання 2

... − це пристрій, в якому здійснюється керована ланцюгова ядерна реакція, що супроводжується виділенням енергії

варіанти відповідей

Детектор контролю

Ядерний реактор 

Генератор

Турбіна

Запитання 3

Під час ядерних реакцій виконуються такі закони збереження:

варіанти відповідей

закон збереження електричного заряду та закон збереження кількості нуклонів;

закон збереження електричного заряду ;

закон збереження енергії;

закон збереження енергії і закон збереження імпульсу.

Запитання 4

Першу ядерну реакцію здійснив

варіанти відповідей
Запитання 5

Енергія виходу ядерної реакції - енергія, яка

варіанти відповідей

виділяється під час реакції

виділяється або поглинається під час реакції

лише поглинається під час реакції

Запитання 6

Ланцюгова ядерна реакція - це реакція ...

варіанти відповідей

злиття легких ядер

поділу важких ядер

поділу важких ядер, під час якої утворюються нейтрони, необхідні для подальшого протікання цієї реакції

термоядерна

Запитання 7

Перший ядерний реактор був побудований під керівництвом ...

варіанти відповідей

І. Курчатова

Е. Фермі

Е. Лоуренс

Запитання 8

Реактор «Клементина» - перший реактор...

варіанти відповідей

на повільних нейтронах;

на швидких нейтронах;

в якому використовувався плутоній-239;

в якому використовувався уран-238.

Запитання 9

У реакторах на теплових нейтронах використовують

варіанти відповідей

уран - 238

уран - 235

уран - 232

уран - 230

Запитання 10

Одиниця вимірювання дефекта маси:

варіанти відповідей

Вт

а.о.м.

МеВ

Дж

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест