Контрольна робота з теми «ІДЕАЛЬНИЙ ГАЗ. РІВНЯННЯ СТАНУ ІДЕАЛЬНОГО ГАЗУ. ГАЗОВІ ЗАКОНИ».

Додано: 7 березня 2021
Предмет: Фізика, 10 клас
Тест виконано: 1101 раз
10 запитань
Запитання 1

Виразіть у градусах Цельсія значення температури 673 К

варіанти відповідей

400

500

973

476

Запитання 2

Який ізопроцес газу зображений на графіку?

варіанти відповідей

адіабатний

ізохорний

ізобарний

ізотермічний

Запитання 3

Рівняння стану ідеального газу

варіанти відповідей

pV=vRT

pV=m/M*RT

 pV/T=const

Запитання 4

Як називають добуток числа Авогардо на сталу Больцмана

варіанти відповідей

Універсальною газовою сталою

Стала Авогардо

Газовий закон

Стала Фарадея

Запитання 5

Під час ізотермічного процесу тиск газу збільшився у 3 рази. Визначте,як і у скільки разів змінився об'єм?

варіанти відповідей

Зменшився у 3 рази

 Збільшився у 4 рази

Зменшився у 4 рази

Збільшився у 3 рази

Запитання 6

Які із ізопроцесів, зображених на малюнку, описують ізотермічний процес?

варіанти відповідей
Запитання 7

Встановіть відповідність між значенням сталої величини та її назвою.

А) значення атомної одиниці маси 1. 1,6606 * 10-27 кг

Б) універсальна газова стала 2. 6,02 * 1023 мол-1

В) стала Авогадро 3. 8,31 Дж/моль* К

Г) стала Больцмана 4. 1,38 * 10-23Дж/К

5. 273 К

варіанти відповідей

 А5, Б3, В2, Г4


  А1, Б3, В2, Г4


  А1, Б2, В3, Г4


Запитання 8

Газ переходить із стану 1 в стан 2. Як змінюється його об'єм?

варіанти відповідей

 не змінюється

  

збільшується


  зменшується

 

 немає правильної відповіді

Запитання 9

Скориставшись рисунком, на якому наведено графік зміни стану ідеального газу даної маси, укажіть всі правильні твердження.

варіанти відповідей

Під час процесу, якому відповдає ділянка 2-3 графіка, тиск газу збільшився.

 

 Під час процесу, якому відповідає ділянка 3-1 графіка, газ нагрівається.

 

 Точка 3 графіка відповідає максимальному об'єму газа, що досягається під час всього процесу.

Запитання 10

При заповненні посудини газом до тиску 1,65×107 Па температура збільшилась до 50°С. Знати тиск газу при охолодженні посудини до 20°С.варіанти відповідей

0,66×107 Па

1,65×107 Па

3.3×107 Па

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест