Контрольна робота з теми (ІІ варіант) "Лінійні рівняння з двома змінними та їхні системи"

Додано: 2 червня 2021
Предмет: Алгебра, 7 клас
Тест виконано: 38 разів
6 запитань
Запитання 1

Щоб розв'язати систему лінійних рівнянь з двома змінними методом додавання, треба (вказати правильний порядок виконання алгоритму):

1 - розв’язуємо одержане рівняння з однією змінною;

2 - утворюємо коефіцієнти - протилежні числа при одній зі змінних шляхом почленного множення рівняння (обох рівнянь) на множники, підібрані відповідним чином;

3 - додаємо почленно рівняння системи, виключаємо одну зі змінних;

4 - записуємо відповідь;

5 - значення другої змінної знаходимо підставивши знайдене значення змінної в будь-яке із заданих рівнянь системи.


варіанти відповідей

 1, 2, 3, 4, 5

 2, 3, 1, 5, 4

2, 3, 5, 1, 4

 інша відповідь

Запитання 2

Який вираз треба підставити у друге рівняння системи замість змінної у, щоб розв'язати її способом підстановки?


варіанти відповідей

2х - 3

-2х - 3

  3 - 2х

2х + 3

Запитання 3

Знайди корені системи лінійних рівнянь з двома змінними графічним способом


варіанти відповідей

 (2 ; 4)

(4: 2 )

(0 ; 8)

  (3 ; 6)

Запитання 4

  Розв'яжіть графічно систему рівнянь:варіанти відповідей

 (4; 2)

(4; 10)

 (2; 4)

(0; 4)

Запитання 5

Установіть відповідність між парою рівнянь (1-3) і координатами точки (А-Г), через яку проходять графіки обох рівнянь.

1) х + 3у = 7 і 2х - 3у =5;

2) х - 2у = 3 і 3у - х = -2;

3) х + 2у = 1 і 2х - у = 7.

А (3;-1); Б (5;1); В (2;1); Г (4;1).

варіанти відповідей

А,Б,В

Г,А,Б

Г,Б,А

Г,А,В

Запитання 6

Сума двох чисел дорівнює 200. Якщо перше число збільшити на 20 відсотків, а друге на 40 відсотків, то їх сума дорівнюватиме 256. Знайдіть ці числа.

варіанти відповідей

80 і 120

120 і 80

-120 і - 80

130 і 70

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест